http://prachatai.com/05web/th/home/11761

 

4 เม.ย.51  คณะกรรมการประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 (คปพร.) จัดเวทีรณรงค์และอภิปรายว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ที่สวนลุมพินี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมหลายร้อยคน

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการรวมตัวกันของ 35 องค์กร นำโดยนายแพทย์เหวง โตจิราการ นายจรัล ดิษฐาอภิชัย และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) เก่า ซึ่งจะนำเสนอวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 โดยให้นำรัฐธรรมนูญ 2540 กลับมาเป็นหลัก

 

น.พ.เหวง โตจิราการ กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ จะรณรงค์ผลักดันเรื่องนี้ทั่วประเทศ โดยมีคำขวัญว่า ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ไม่เอาอำนาจนอกระบบ และ เอารัฐธรรมนูญ 50 คืนไป เอา รัฐธรรมนูญ 40 คืนมา โดยจะจัดเวทีรณรงค์ในหลายพื้นที่ ได้แก่ วันที่ 7 เม.ย.ที่จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 เม.ย.ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 เม.ย.ที่จังหวัดพิจิตร  วันที่ 25 เม.ย.ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการออกคำประกาศ 1/2551 ระบุถึงสาเหตุที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ว่า เพราะที่มามีความไม่ชอบธรรม, เนื้อหาภายในจงใจทำลายสถาบันพรรคการเมืองให้อ่อนแอ ให้อำนาจอำมาตยาธิปไตย, ทำลายหลักนิติธรรม โดยการนิรโทรษกรรมให้คณะรัฐประหารเมื่อ 19 ก.ย. 49, ใช้อำนาจ กฎอัยการศึกบังคับให้ประชาชนลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ 2550

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีเวทีอภิปรายโดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ คณิน บุญสุวรรณ สสร. รธน. 40 , อดิษร เพียงเกษ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย, ฉลาด วรฉัตร, จรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตแกนนำนปก. และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน

 

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชน 50,000 รายชื่อ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 โดยมีประชาชนสนใจลงชื่อเป็นจำนวนมาก

 

 

 

00000

 

คำประกาศ 1/2551

 

ฉันทามติประชาธิปไตย

 

เรามารวมกันในที่นี้ เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ที่ได้ใช้มาเป็นระยะเวลา 7 เดือน และกำลังส่งผลเสียหายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในหลายกรณี โดยมีนักวิชาการทุกสาขาวิชา องค์กรเพื่อประชาธิปไตย ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรผู้ใช้แรงงาน ผู้แทนองค์กรนิสิตนักศึกษา องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แสดงเหตุผลสนับสนุนต่างกรรม ต่างวาระ หลายครั้ง เห็นสมควรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ให้มีความเป็นประชาธิปไตย

 

รัฐธรรมนูญ 2550 มีการใช้งบประมาณกว่า 5 พันล้านบาท ซึ่งถือว่ามีราคาแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้ แต่กลับมีความอัปลักษณ์หลายประการ กล่าวคือ

 

1.ที่มาแห่งการร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย มีการล็อคโผกันตั้งแต่ต้น กีดกันฝ่ายการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองกว่า 36 ล้านคนและประชาชนที่รักประชาธิปไตยอีกเกือบ 30 ล้านคน ไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ

 

2. เนื้อหาภายในมีความจงใจทำลายสถาบันพรรคการเมืองให้อ่อนแอ โดย อำมาตยาธิปไตย ได้สถาปนา ตุลาการภิวัตน์ ขึ้นมามีอำนาจเหนืออำนาจอธิปไตยของประชาชน

 

3. ทำลายหลักนิติธรรม โดยการนิรโทษกรรมให้กับคณะปฏิวัติรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งที่ได้ทำผิดตามกฎหมายอาญา มีโทษถึงประหารชีวิต ทำให้รัฐธรรมนูญ 2550 มีค่าเพียงเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้แก่การรัฐประหารเท่านั้น

 

4. ใช้อำนาจกระบอกปืนและกฎอัยการศึกในการบีบบังคับให้ประชาชนลงประชามติ ผ่านหน่วยงานราชการ นักวิชาการที่หามเสลี่ยงให้คณะปฏิวัติรัฐประหาร ล่อหลอกประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ไปกากบาท เห็นชอบ แล้วนำผลอันทุจริตฉ้อฉลนี้มากล่าวอ้าง

 

5. คอรัปชั่น เอื้อประโยชน์ในกระบวนการจัดพิมพ์ร่างฯ การซื้อโฆษณาให้กับสื่อที่เป็นพรรคพวก และยอมศิโรราบกับคณะปฏิวัติรัฐประหาร รวมทั้งการใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายในการสร้างเครือข่าย สสร.จังหวัด สสร.อำเภอ สสร.ตำบล ในการจัดเลี้ยง พาคนไปเที่ยว เพื่อหวังซื้อใจให้ลงประชามติในแนวทางที่ตนต้องการ

 

ในขณะนี้สังคมแบ่งเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน คือ พวกเราในมหาสมาคมแห่งนี้ ที่ร่วมประกาศจุดยืนสนับสนุนให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ 2550 กับฝ่ายที่แสดงความคิดเห็นคัดค้านซึ่งคนพวกนี้ล้วนแต่เป็นพวกที่นิยมชมชอบการปฏิวัติรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 โดยไม่สนใจความเสียหายของประเทศชาติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดระยะเวลา 1 ปี 5 เดือนที่ผ่านมา มิได้เคารพในวิถีทางประชาธิปไตย มิได้เคารพเสียงอันบริสุทธิ์ของพี่น้องประชาชนแม้แต่น้อย เพียงเพราะมีความมุ่งหวังผลทางการเมือง ตำแหน่ง ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นการส่วนตัวเท่านั้นเอง ซึ่งเราจะพบได้ในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่โดยทั่วไปว่ามีการทุจริตฉ้อฉลในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหิกจที่คนเหล่านี้สนับสนุนเข้าไปมีตำแหน่งในตลอดระยะเวลา 1 ปี 5 เดือนที่ผ่านมา

 

กลุ่มคนที่คัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญ 2550 ไม่มีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวเพราะ

 

  1. พวกเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
  2. พวกเขาเป็นสมุนบริวารรับใช้รัฐประหารตลอด 1 ปี 5 เดือน
  3. รูปการจิตสำนึกของพวกเขาเป็น รัฐประหารนิยม อำมาตยาธิปไตยนิยม
  4. พวกเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญ 2550

 

 

พวกเราที่มาร่วมประชุมในที่นี้จะร่วมกันต่อสู้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 โดยให้นำรัฐธรรมนูญ 2540 มาเป็นหลักแล้ว ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงของปวงชน

 

 

 

ปณิธานเสรีชน

 

คณะกรรมการประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550

สวนลุมพินี

4 เมษายน 2551