โดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ที่มา เวบไซต์ truethaksin
8 มกราคม 2551

แถลงการณ์ของ พตท.ทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว กรณีการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร

ตามที่พี่น้องชาวไทยได้ทราบข้อมูลผ่านสื่อมวลชนแล้วว่า คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยาของผม เดินทางกลับประเทศไทยในเช้าวันที่ 8 มกราคมนี้ ผมขอเรียนชี้แจงเหตุผลในการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ดังนี้

1. ในสภาวะที่ประชาชนชาวไทยทุกคนกำลังอยู่ในภาวะโศกเศร้า เพราะการสูญเสียพระผู้เป็นมิ่งขวัญพระองค์หนึ่งของชาวไทยทุกคนไป จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับครอบครัวชินวัตร และครอบครัวดามาพงศ์ ในฐานะที่เป็นคนไทยที่จะต้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงษ์ ที่มีคุณูปการอันสูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสมอมา ดังนั้น คุณหญิง พจมาน ชินวัตร จึงเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะและถวายอาลัย พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศด้วยตัวเอง ในฐานะตัวแทนของผม ครอบครัวชินวัตร และครอบครัวดามาพงศ์

2. การเดินทางกลับประเทศไทยของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นการเดินทางกลับ เพื่อที่จะมอบตัวต่อศาลยุติธรรมด้วยความตั้งใจและเต็มใจ เพื่อต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ตามกระบวนการยุติธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรม โดยที่ครอบครัวของเราได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวคุณหญิงพจมาน พร้อมหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผมและครอบครัวหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากศาลยุติธรรมในเรื่องนี้ด้วย ผมขอเรียนยืนยันว่า คุณหญิงพจมาน ชินวัตร และผมพร้อมที่จะต่อสู้ทุกคดี และทุกข้อกล่าวหาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของครอบครัว โดยผมและครอบครัว มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมจากสถาบันตุลาการ

3. ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง ผมขอเรียนว่าไม่มีแผ่นดินใด ที่จะให้ความสุขแก่คนไทยได้เทียบเท่ากับแผ่นดินไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ในฐานะพสกนิกรที่มีความจงรักภักดีคนหนึ่ง จึงปรารถนาที่จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เพื่อใช้ชีวิตใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยสงบร่วมกับครอบครัว และในฐานะของคนที่เป็นแม่ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร จึงมีความรักและห่วงใยใกล้ชิดกับลูก ๆ มาก ด้วยความคิดถึงลูกของผู้หญิงที่เป็นแม่คนหนึ่ง คุณหญิงพจมานจึงเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูก ๆ และครอบครัว

ผมเองได้ยืนยันกับมิตรสหายและคนใกล้ชิดตลอดมาว่า ความปรารถนาสูงสุดของผม คือการที่จะเดินทางกลับไปใช้ชีวิตใต้เบื้องพระยุคลบาท ร่วมกับครอบครัวในประเทศไทย และตามที่ผมได้ยืนยันมาครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ผมพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม แต่ผมไม่ต้องการเป็นชนวน หรือนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพี่น้องชาวไทย ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ซ้ำเติมสภาวการณ์ของประเทศไทย อันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้น ผมขอเรียนยืนยันต่อพี่น้องชาวไทยว่า เมื่อได้เวลาอันสมควร ผมจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมและครอบครัว ตามกระบวนการยุติธรรมอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแน่นอน

ผมจึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยทุกคน

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร