ท่านสามารถรับฟังคำอวยพรจากอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้จาก Audio ข้างล่างนี้