พรรคพลังประชาชนเปิดตัวเว็บไซท์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ประกาศพร้อมสานต่อนโยบายสมัยรัฐบาลทักษิณโดยเน้น 3 ป. คือ ปรองดอง ประชาธิปไตยและปากท้องเป็นสำคัญ

หากท่านยังเชื่อมั่นและนิยมในแนวคิดและวิสัยทัศน์ทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
หากท่านไม่คลายศรัทธาในพรรคการเมืองที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับประชาชนและเพื่อประชาชน
หากท่านยังนิยมในพรรคที่ยึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” มากกว่า “รัฐบาลเป็นศูนย์กลาง” หรือ “พรรคของตนเป็นศูนย์กลาง”
หากท่านยังชอบในแนวคิดและนโยบายทางเศรษฐกิจแบบ”ทักษิโณมิคส์/Thaksinomics”หรือ”นโยบายคู่ขนาน/ dual track policy”
หากท่านกำลังมองหาพรรคที่สานต่อนโยบายไทยรักไทย
หากท่านประทับใจกับนัก/พรรคการเมืองที่ปฏิเสธร่างรัฐธรรมนูญฉบับทหาร
หากท่านคัดค้านการกลับมาของระบอบอำมาตยาธิปไตยและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย เรียกศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศไทยกลับคืนมา สร้างความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลก
หากท่านเกลียดโจรปล้นประชาธิปไตย กำลังมองหานัก/พรรคการเมืองที่ไม่ยอมจำนนต่อเผด็จการ
หากท่านยังคงภาคภูมิใจไม่เคยเปลี่ยนที่ได้เป็น 1 ใน 16 ล้านเสียงเลือกไทยรักไทยและพ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร “สุภาพบุรุษประชาธิปไตย” มาบริหารประเทศ
และ
หากท่านกำลังมองหาพรรคที่เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง

ให้โอกาสกับ “พรรคพลังประชาชน” ได้เข้ามาสืบสานเจตนารมณ์ของไทยรักไทยพร้อมรับใช้ท่านอีกครั้งกับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคมที่จะถึงนี้ 1 ปีแห่งฝันร้ายจะหายไปความสุขจะกลับคืนมาด้วยพลังของประชาชน

ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปศึกษาเจตนารมณ์และนโยบายของพรรคพลังประชาชนกับเนื้อหาเต็มๆได้ที่ URL http://www.ppp.or.th/index.htm

พร้อมคลิ๊กที่ Audio ข้างล่างนี้เพื่อรับฟังเพลง พลังประชาชน และเพลง ไทยรักไทยหัวใจคือประชาชน

พลังประชาชน
เนื้อร้อง/ทำนอง อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
ขับร้องโดย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง


ปลุกความรักชาติ ปลุกใจ รักใครชอบใคร เลือกใช้ไปทำงาน
เลือกให้ดี เลือกประสบการณ์ ดูตามผลงาน สร้างไทยให้ทุกคน

ด้วยสมัครและพลังประชาชน พรรคที่ไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยสมัครและพลังประชาชน พรรคที่ไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างไทยเด่นชัดสู่ระดับสากล
กล้าคิดค้นทำนอกกรอบ เล่นตามระบอบ มีประสิทธิผล
ให้โอกาส สร้างแหล่งทุนชุมชน คาราวานแก้จน ต้องทำตามสัญญา
ให้ที่ดิน ไร่เกษตรแปลงนา คนดีขึ้นมา ได้ทำกินพอเพียง

ทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างไทยเด่นชัดด้วยศรัทธามวลชน
พาพ้นสู้ภัยวิกฤติ กู้เศรษฐกิจ ไทยกลับมาอีกหน
นโยบายปราบความยากจน ปราบอิทธิพล ปราบยานรก
ทำสามสิบบาท กองทุนหมู่บ้าน จำคนเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ยาวไกล

ด้วยสมัครและพลังประชาชน พรรคที่ไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยสมัครและพลังประชาชน พรรคที่ไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างไทยเด่นชัดคือนักพัฒนา
ภาระช่วยคนเกษตร เร่งทำทุกเขต น้ำที่มีปัญหา
ให้ข้าว มัน อ้อย ปาล์ม ยางพารา ราคาขึ้นมา ด้วยทำการค้าเป็น
สร้างโอทอปให้ชาวโลกได้เห็น ทำเป็น คิดเป็น ผลมีดุลกำไร

ทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างคนเด่นชัดมีทุนเล่าเรียน
ได้เขียน เล่นคอมพ์ พิมพ์อ่าน เชี่ยวชาญฉลาด ให้โอกาสศึกษา
ให้กล้าแกร่งด้วยมีภูมิปัญญา คือพัฒนา เด็กไทยไม่แพ้ใคร
ได้ไปเรียน เมืองนอกแดนไกล คนมีน้ำใจ ไม่ทิ้งประชาชน

ด้วยสมัครและพลังประชาชน พรรคที่ไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยสมัครและพลังประชาชน พรรคที่ไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ไทยรักไทยหัวใจคือประชาชน
“ปลุกใจ”
เนื้อร้อง/ทำนอง อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
ขับร้องโดย อริสมันต์ พงษ์เรืองรองปลุกความรักชาติ ปลุกใจ พรรคไทยรักไทย เลือกใช้ไปทำงาน
เลือกให้ดี เลือกประสบการณ์ เรามีผลงาน ไม่ทำให้ช้ำใจ

ไทยรักไทย ไทยรักไทย ไทยรักไทย พรรคที่มีหัวใจคือประชาชน
ไทยรักไทย ไทยรักไทย ไทยรักไทย พรรคที่มีหัวใจคือประชาชน

ทักษิณผู้นำยุคใหม่ ที่พาเมืองไทย สู่ระดับสากล
กล้าคิดค้นทำนอกกรอบ เล่นตามระบอบ มีประสิทธิผล
ให้โอกาส สร้างแหล่งทุนชุมชน คาราวานแก้จน ต้องทำตามสัญญา
ให้ที่ดิน ไร่เกษตรแปลงนา คนดีขึ้นมา ได้ทำกินพอเพียง

ทักษิณฟื้นชาติให้แกร่ง ด้วยกำลังแรง ศรัทธามวลชน
พาพ้นสู้ภัยวิกฤติ กู้เศรษฐกิจ ไทยกลับมาอีกหน
นโยบายปราบความยากจน ปราบอิทธิพล ปราบยานรก
ทำสามสิบบาท กองทุนหมู่บ้าน จำคนเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ยาวไกล

ไทยรักไทย ไทยรักไทย ไทยรักไทย พรรคที่มีหัวใจคือประชาชน
ไทยรักไทย ไทยรักไทย ไทยรักไทย พรรคที่มีหัวใจคือประชาชน

ยิ้มรับสู้อุปสรรค จงอย่าเว้นวรรค ชะงักพัฒนา
ภาระช่วยคนเกษตร เร่งทำทุกเขต น้ำที่มีปัญหา
ให้ข้าว มัน อ้อย ปาล์ม ยางพารา ราคาขึ้นมา ด้วยทำการค้าเป็น
สร้างโอทอปให้ชาวโลกได้เห็น ทำเป็นคิดเป็น ผลมีดุลกำไร

ทักษิณสร้างคนสร้างเด็ก ทั้งโตทั้งเล็ก มีคอมพ์เล่าเรียน
ได้เขียนได้พิมพ์ได้อ่าน เชี่ยวชาญฉลาด ให้โอกาสศึกษา
ให้กล้าแกร่งด้วยมีภูมิปัญญา คือพัฒนา เด็กไทยไม่แพ้ใคร
ได้ไปเรียน เมืองนอกแดนไกล คนไทยรักไทย ไม่ทิ้งประชาชน

ไทยรักไทย ไทยรักไทย ไทยรักไทย พรรคที่มีหัวใจคือประชาชน
ไทยรักไทย ไทยรักไทย ไทยรักไทย พรรคที่มีหัวใจคือประชาชน