You are currently browsing the monthly archive for พฤศจิกายน 2007.

สัมภาษณ์ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

เลขาธิการพรรคพลังประชาชน

16 พฤศจิกายน 2550

———————————-

เรื่อง : มุทิตา เชื้อชั่ง, คิม ไชยสุขประเสริฐ / ภาพ : คิม ไชยสุขประเสริฐ 

   

ถ้าเรายังคิดแต่เรื่องจะแก้แค้นในขณะที่เราต้องทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ

เราจะไม่มีความสนใจอย่างเพียงพอที่จะไปแก้ปัญหาที่ประเทศชาติเผชิญอยู่ในทุกวันนี้

ไม่ควรมีอำนาจเบ็ดเสร็จในคนใดคนหนึ่ง

หากเราได้รับความไว้วางใจเป็นรัฐบาลในอนาคต

เราก็ไม่เห็นด้วยที่จะมาให้อำนาจอย่างนี้ แม้จะเป็นกับตัวเราเองก็ตาม

วันนี้ใครจะเสนอนโยบายที่ใช้เงินเสนอก็ได้ทั้งนั้น

แต่ถามว่าเงินมาจากไหนไม่มีใครพูดถึงเลย

ถ้าคุณเอามาจากภาษี

แล้วคุณมีนโยบายอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนมีรายได้พอเสียภาษี

หลายคนบอกว่า พรรคการเมืองเดิมไม่ใช่สถาบัน ก็อาจเป็นความจริงอยู่บ้าง

เพราะขณะที่ภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง กระบวนการตัดสินใจในลักษณะเป็นระบบพรรคไม่เกิด แต่ในปัจจุบันนี้ เราพยายามสร้างกระบวนการตัดสินใจของระบบพรรคมากขึ้น

จนกระทั่งเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา

พรรคการเมืองหนึ่งนำเสนอนโยบาย

ที่ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างแท้จริง และเห็นผลได้ชัดเจน

มันถึงเกิดความรู้สึกได้ว่า การเมืองเป็นเรื่องแก้ปัญหาชีวิตประจำวันให้กับเขาได้ การเมืองเป็นเรื่องกินได้

เราจะเห็นได้ว่า คะแนนนิยมของพรรคการเมืองนั้นมีสูง

ซึ่งบางฝ่ายยังเข้าใจผิดว่าเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

มันเป็นความเข้าใจในกระบวนทัศน์แบบเดิม

และถ้าเขายังเข้าใจแบบนั้น

จนถึงวันนี้เขาก็ยังจะสู้ไม่ได้

เพราะกระบวนทัศน์ของประชาชนได้เปลี่ยนไปแล้ว

สังคมไทยต้องก้าวไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง

เรื่องอินเตอร์เน็ตต้องกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ทุกคนได้เรียนรู้

เรามีโทรทัศน์ 6 ช่อง ใครกำหนดทิศทางของ 6 ช่องได้ ก็กำหนดการรับรู้ของสังคมได้

หากเรามีอินเตอร์เน็ตเป็นหมื่นเป็นแสนเว็บไซต์

คนที่อยากจะรับรู้ข้อเท็จจริงสามารถเข้าถึงได้และใช้วิจารณญาณของตนเอง

นั่นถึงจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงว่าเป็นการเปิดกว้างอย่างแท้จริง

และทำให้กระบวนการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย

เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองของทุกคนเป็นจริงได้อย่างที่เราอยากเห็น

ปัญหาที่เกิดขึ้น

เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยการวิพากษ์วิจารณ์ภายใต้กระบวนการทางประชาธิปไตย

ถ้าหากใครที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำ

ก็ต้องไปเปิดเผยข้อบกพร่อง ข้อไม่เห็นด้วย

แต่ก็ต้องมีจริยธรรมของตัวเองด้วยคือต้องไม่บิดเบือนข้อมูล

ถ้าหากเกรงว่าการสื่อสารสู่ประชาชนจะถูกจำกัด สกัดกั้น

มันก็ได้พิสูจน์แล้วว่า

สุดท้ายเมื่อเกิดการเสื่อมศรัทธาในรัฐบาล

รัฐบาลก็ไปสกัดกั้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้เลย

ต่อจากนี้ผมก็ทั้งเตือนตัวเอง ทั้งเตือนทุกคนว่า

ต้องอดทน

ให้เวลาประชาธิปไตยได้เยียวยาตัวเอง

ใกล้เลือกตั้งเข้าไปทุกที เหล้าเก่าในขวดใหม่อย่างพรรค ‘พลังประชาชน’ ยังคงติดโพลอันดับหนึ่งทิ้งห่างคู่แข่ง ทั้งที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรไม่ค่อยได้ แกนหลักๆ ที่เคยเงียบไปพักใหญ่อย่าง หมอเลี๊ยบ- น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ต้องเข้ามาทำงานขับเคลื่อนออกหน้าในฐานะเลขาธิการพรรคเงาร่างของไทยรักไทย และกำลังจะได้พิสูจน์ตัวต่อไปในกาลข้างหน้าถึงความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง?

เส้นทางของพลังประชาชนจะเป็นอย่างไร แนวคิด นโยบาย ข้อเด่น ข้อบกพร่องจะทาบทับกับไทยรักไทยเพียงไหน ‘ประชาไท’ พาไปคุยกับ ‘หมอเลี๊ยบ’ เสนาธิการคนสำคัญ
Read the rest of this entry »

name

ตามที่นายแก้วสรร อติโพธิ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ทาง คตส. จะแจ้งความกล่าวโทษข้าพเจ้าและภรรยาในคดี “ซุกหุ้น” และการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตสืบเนื่องมาจากกรณีการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต และกรณีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ หรือเอ็กซิมแบงก์ให้พม่ากู้เงิน 4,000 ล้านบาทนั้น

ข้าพเจ้าขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านรับทราบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) เป็นองค์กรที่สิ้นสภาพไปแล้ว เพราะไม่ได้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และประกาศ คปค. ฉบับที่ 30 ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ยังเป็นกฎหรือประกาศที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 การที่ คตส. นำเอาประกาศ คปค. ฉบับที่ 30 มายึดถือและใช้เป็นหลักในการดำเนินคดีตลอดจนใช้อำนาจออกคำสั่งต่าง ๆ อยู่จนทุกวันนี้ จึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม

ทั้งนี้ คตส. เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย คปค. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทางการเมืองตามความประสงค์ของคณะรัฐประหาร ดังนั้น คตส. จึงเป็นองค์กรที่มุ่งหมายดำเนินการตรวจสอบ ตั้งข้อกล่าวหา และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของข้าพเจ้าและครอบครัว โดยอาศัยเหตุในทางการเมืองเป็นหลัก เพราะหากว่าข้าพเจ้าได้กระทำความผิดตามที่ คตส. กล่าวอ้างก็มีองค์กรตรวจสอบคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการอยู่แล้ว การจัดตั้ง คตส. จึงเป็นการกระทำที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าพเจ้าและครอบครัว ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ว่าเป็นการกระทำโดยชอบในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย

ข้าพเจ้าขอกราบเรียนต่อพี่น้องประชาชนว่า แม้ว่าข้าพเจ้าจะถูกดำเนินคดีต่าง ๆ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ได้มีบทบัญญัติว่า ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ แต่จากการดำเนินการตลอดเวลาที่ผ่านมาของ คตส. ซึ่งให้ข่าวต่อสื่อมวลชนโดยอ้างว่ามีหลักฐานว่าข้าพเจ้ากระทำความผิดในเรื่องซุกหุ้น โดยอ้างว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหุ้นบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และการบริหารราชการแผ่นดินของข้าพเจ้าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่ คตส. ก็ไม่เคยเอาหลักฐานมาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าข้าพเจ้าได้กระทำความผิดจริง การกล่าวอ้างของ คตส. เป็นเพียงการสันนิษฐานของ คตส. เอง โดยไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ในความเป็นจริงเนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ คตส. กล่าวอ้างแต่อย่างใดนั่นเอง
Read the rest of this entry »

กรุงเทพฯ(สถาบันการเงินทอมสัน) – เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเรียกร้องให้รัฐบาลไทยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้จะเป็นการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม

พ.ต.ท.ทักษิณกล่าวผ่านทางวีดีโอในงานเปิดการประชุมแถลงข่าวทีกรุงเทพฯโดยมีสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้แห่งพรีเมียร์ลีก อังกฤษเป็นแม่งาน พ.ต.ท.ทักษิณซื้อทีมสโมสรแห่งนี้มาหลังจากที่ทหารได้โค่นล้มรัฐบาลของเขาเมื่อเดือนกันยาฯปี 2549

รัฐบาลที่ทหารแต่งตั้งขึ้นได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยพ.ต.ท.ทักษิณกล่าวว่าเขาหวังว่าการเลือกตั้งจะนำระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและงอกงามกลับคืนสู่ประเทศชาติอย่างแท้จริง

“เมื่อสมัยที่ผมยังเป็นนายกฯอยู่นั้น ผมสั่งการให้รัฐบาลดำเนินการส่งเสริมและดำรงรักษาการเลือกตั้งที่เสรีและเที่ยงธรรมเอาไว้ ขณะที่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาฯก็งวดใกล้เข้ามาทุกขณะผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะรัฐประหารและรัฐบาลจะทำเหมือนกับที่รัฐบาลของผมได้เคยทำไว้”

พ.ต.ท.ทักษิณกล่าวสำทับอีกว่า

“สิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือว่าประชาชนไทยทุกคนควรสามารถที่จะลงคะแนนเสียงได้ในบรรยากาศการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อเป็นการนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและรุ่งเรืองสืบไป เมื่อถึงเวลานั้นผมพร้อมครอบครัวสามารถที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย”

การปราศรัยผ่านทางวีดีโอเป็นช่องทางอันหนึ่งที่สามารถนำภาพของพ.ต.ท.ทักษิณมาปรากฎสู่สาธารณะก่อนการรายงานข่าวในประเทศไทย ซึ่งทหารได้สั่งห้ามไม่ให้เครือข่ายโทรทัศน์แพร่ภาพของเขาและเตือนไปยังหนังสื่อพิมพ์ให้จำกัดการรายงานข่าวเกี่ยวกับพ.ต.ท. ทักษิณ

พ.ต.ท.ทักษิณพำนักอยู่ในลอนดอนตั้งแต่เกิดรัฐประหารและเขากล่าวว่าเขาจะไม่เดินทางกลับประเทศจนกว่าจะมีการฟื้นฟูประชาธิปไตยกลับคืนมา พ.ต.ท.ทักษิณถูกรัฐบาลชุดปัจจุบันตั้งข้อหาทุจริตคอรัปชั่นหลายกระทง ซึ่งนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินของเขาเป็นจำนวนกว่า 65 พันล้านบาท หรือ 1.9 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

อนึ่งบุตรทั้ง 3 คนของพ.ต.ท.ทักษิณซึ่งนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารของทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้เข้าร่วมงานเปิดการประชุมแถลงข่าวทีกรุงเทพฯครั้งนี้ด้วย ในงานนี้ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สเวน โกรัน อีริคสันได้ออกแถลงการณ์ถึงการเซ็นสัญญาค้าแข้งกับ 3 นักเตะไทยด้วย
Read the rest of this entry »

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 1ใน111 อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง และแกนนำพรรคพลังประชาชน ได้ทำหนังสือฝากผ่านมายังกองโฆษกพรรค เพื่อแจกจ่ายถึงผู้สื่อข่าวว่า

“จากการที่ กกต. ได้ห้ามการดำเนินการต่างๆทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะคนไทยตามรัฐธรรมนูญ แต่ดิฉันจะไม่ยื่นเรื่องคัดค้านหรือขอร้อง กกต.ในเรื่องนี้ เพราะเข้าใจดีว่า ขณะนี้มีธงที่จะกำจัดหรือฆ่าพวกเราทิ้งในเวทีการเมืองเพื่ออุ้มประชาธิปัตย์ให้เป็นรัฐบาล อุ้มอภิสิทธิ์เป็นนายก ดิฉันก็ได้แต่หวังว่า กกต.จะรู้ถึงผลเสียของประเทศต่อความเชื่อมั่นและการลงทุนจากต่างประเทศ หากจัดการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม

ถึงแม้ขณะนี้ดิฉันจะถือเป็นพลเมืองชั้น 2 แต่ดิฉันก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่ง ซึ่งเคยทำงานรับใช้ประเทศชาติมากว่า 16 ปี ดิฉันยังมีสิทธิห่วงใยบ้านเมือง ดิฉันจะชักชวนเพื่อนๆพี่ๆ111 ที่มีประสบการณ์ทำงานให้กับบ้านเมือง มาเปิดเว็บไซต์ http://www.บ้านเลขที่111พลเมืองชั้น2.com และ www.secondclass111.com เพื่อเสนอแนวคิดในเรื่องการบ้านการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยหวังว่าจะไม่โดนห้ามจากอำนาจเผด็จการอีก และหวังว่าประเทศไทยหลังจากการเลือกตั้ง จะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มีอำนาจเผด็จการบงการอยู่เบื้องหลัง โดยภายใน 2 สัปดาห์จะเปิดตัวเว็บไซต์นี้เป็นทางการต่อไป”

ที่มา: nationchannel
Read the rest of this entry »


อัลจาห์ซีร่าห์ สื่อดังของโลกอาหรับจับตาการเลือกตั้งของไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึงสองเดือนข้างหน้านี้โดยระบุว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรียังคงมีอิทธิพลต่อแวดวงการเมืองไทยอยู่มาก แม้เขาจะถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองแต่เขายังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอยู่อย่างเหนียวแน่นซึ่งส่งผลในทางบวกต่อพรรคพลังประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และจากผลสำรวจล่าสุดของ “สวนดุสิตโพล” ชี้ว่า พรรคพลังประชาชนซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพรรคไทยรักไทยยังคงได้รับคะแนนนิยมมาเป็นลำดับที่หนึ่งเหนือพรรคประชาธิปัตย์ และนี่เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับผู้ก่อการรัฐประหารเป็นอย่างมาก ซึ่งนายทหารระดับสูงก็ออกมายอมรับว่าอาจมีการก่อรัฐประหารขึ้นอีกครั้งหากพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งหนนี้

การเมืองไทยสลัดไม่พ้นภาพหลอนทักษิณ

โดย เซลิน่า ดาวน์ส รายงานจากกรุงเทพ

การลงทะเบียนพรรคการเมืองเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ในการเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไปของไทย ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากที่ประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของทหารนานร่วมกว่า 12 เดือน

สถานีโทรทัศน์ของไทยช่องต่างๆ ต่างถ่ายทอดสดบรรยากาศการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งมีทั้งหมด 18 พรรคการเมืองเข้าร่วมลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้โดยมีกองเชียร์ของแต่ละพรรคที่ดำเนินไปอย่างมีสีสัน

หลังจากที่คณะนายทหารเข้าทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองเมื่อเดือนกันยาฯ ปีที่แล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาให้ยุบพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ลี้ภัยอยู่ในตอนนี้และห้ามกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยมากกว่า 100 คนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองลงแข่งขันสมัครรับเลือกตั้ง

แต่ผลการสำรวจความนิยมทางการเมืองล่าสุดระบุว่าพรรคพลังประชาชนเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมสูงสุดท่ามกลางผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซึ่งสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เป็นอดีตสส. เก่าของพรรคไทยรักไทยที่รอดพ้นจากการถูกตัดสิทธิทางการเมือง

ในการสำรวจความคิดเห็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 4,410 คนซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(สวนดุสิตโพลล์)ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า พรรคพลังประชาชนได้รับคะแนนิยมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.6 ขณะที่พรรคคู่แข่งสำคัญอย่างพรรคประชาธิปัตย์ตามมาอย่างใกล้ๆได้ไป 32.3%
Read the rest of this entry »

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมาพรรคพลังประชาชนได้เปิดปราศรัยใหญ่ที่ท้องสนามหลวง โดยใช้ชื่องาน “เศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องพรรคพลังประชาชน” เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ คุณสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชนได้ให้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคจากทุกภาคได้สลับขึ้นเวทีอภิปรายอาทิ

 • ‘อดีตผู้ประกาศข่าวเจ็ดสีชื่อดัง’ คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ
 • คุณณัฐวุฒิ ใสเกื้อ
 • คุณจตุพร พรหมพันธ์
 • รท. กุเทพ ใสกระจ่าง
 • นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
 • คุณนพดล ปัทมะ
 • คุณ “แซม” ยุรนันท์ ภมรมนตรี
 • ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง
 • คุณยงยุทธ ติยะไพรัช และ
 • คุณสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคฯ

โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ขอให้เลือกพรรคเพื่อเป็นแรงหนุนให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับประเทศไทยอย่างสมเกียรติ รวมทั้งมีการแนะนำผู้สมัคร ส.ส.กทม.ทั้ง 36 คน ท่ามกลางประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 50,000 คนซึ่งเมื่อเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ จัดปราศรัยที่วงเวียนใหญ่มีคนเข้าร่วมฟังการปราศรัยประมาณ 400-500 คนเท่านั้น

เรียบเรียงเนื้อหาบางส่วนจาก ไทยรัฐและเดลินิวส์

ท่านสามารถรับชมการปราศรัยของพรรคพลังประชาชนย้อนหลังได้จากวีดีโอ คลิปข้างล่างนี้

[splashcast LJMC5137TM]

พร้อมรับชมประมวลภาพ “ประชาชน คือ พลัง” ณ ท้องสนามหลวงได้จากสไลด์ โชว์ข้างล่างนี้

[splashcast BOFL1690FV]

รายการเจาะใจทางช่อง 5 ได้เชิญทีมเศรษฐกิจของพรรคการเมืองมาคุยเรื่องแนวนโยบายเศรษฐกิจของพรรคพร้อมคำตอบถึงการแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจาก 2 พรรคใหญ่มาเป็นแขกรับเชิญ คนแรกคือ คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจจากพรรคพลังประชาชน ส่วนคนที่สอง คือคุณกอร์ปศักดิ์จากพรรคประชาธิปัตย์

ท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้จากวีดีโอ คลิปข้างล่างนี้

โดยวีดีโอ คลิปชุดนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงด้วยกันคือ
Mingkawn-Korbsak Debate Part I
Mingkawn-Korbsak Debate Part II

และ
Mingkawn-Korbsak Debate Part III

ท่านสามารถคลิ๊กชมแต่ละช่วงได้ตามลำดับ

[splashcast WRHT8759AF]

ต่อไปนี้เป็นความเห็นจากผู้ชมทางบ้านของผู้ร่วมสนทนาในกระดานสนทนาห้องราชดำเนินที่กล่าวเปรียบเทียบถึงวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 ท่านโดยสรุปจากการสนทนาของผู้ร่วมรายการโดยที่บางหัวข้อทางรายการได้ตั้งคำถามเหมือนกันทั้ง 2 พรรค

1. ค่าเงินบาทจะแก้ไขอย่างไร ?

คุณมิ่งขวัญ : ต้องทำให้ค่าเงินมีเสถียรภาพคือต้องนิ่ง ไม่ขึ้นลงตลอดเวลาและต้องมีการคุยกับผู้ส่งออก หอการค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงอัตราค่าเงินบาทควรอยู่ตรงไหน
คุณกอร์ปศักดิ์ : หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคืออภิสิทธิ์ เมื่อพิธีกรถามซ้ำถึงการแก้ไข ตอบว่าที่ผ่านมา 4 ปีไม่มีการลงทุน แล้วก็โฆษณาให้เลือกปชป. พิธีกรถามซ้ำอีก ตอบว่าอะไรที่แก้ไม่ได้ก็อย่าไปแก้เลย
Read the rest of this entry »

ท่านผู้อ่านท่านใดที่พลาดชมการสัมภาษณ์คุณสมัครในรายการ’จับตาเลือกตั้ง’ ทางช่องเคเบิ้ลทีวี MvNews เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา ท่านสามารถพบกับ คุณสมัคร สุนทรเวช กับนโยบายสู้ศึกเลือกตั้ง 50 ได้ที่วีดีโอคลิปข้างล่างนี้

โดยวีดีโอ คลิปชุดนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงด้วยกันคือ
Interview with Samak aired on MvNews Part I
Interview with Samak aired on MvNews Part II

และ
Interview with Samak aired on MvNews Part III

ท่านสามารถคลิ๊กชมแต่ละช่วงได้ตามลำดับ
[splashcast ALTI1029QY]

Eastlands chairman Thaksin Shinawatra has revealed his ambitious plans to create a string of Manchester City academies across Asia.

The City supremo made a personal address to City fans on Wednesday detailing his dream of making the Blues a dominant global force.

Thaksin has already made quite an impression since arriving at the City of Manchester Stadium in July and, with Sven-Goran Eriksson’s side sat third in the Premier League, optimism at the club could not be higher.

An integral aspect of Thaksin’s strategy is to be in a position to bring the cream of Asia’s young talent to the club.

And he has used the successful transition of City’s Chinese defender Sun Jihai to English football as an example for young Asian stars to aspire to.

He told the club’s official website: “I plan eventually to establish Manchester City Football Club academies in Asia, firstly in my home nation of Thailand, then in China.

“The Academies are designed to identify and foster talented Asian youth and give them new opportunities in life through the beautiful game of football.

“Manchester City is leading the way in tapping into the reservoir of football talent in Asia. One of my particular hopes is that young Asian players, who show great promise, can find a life in professional football through Manchester City.
Read the rest of this entry »

Sticky Topics

พฤศจิกายน 2007
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ความเห็นล่าสุด

นายเกรียงไกรภาษี บน บทสัมภาษณ์ทักษิณ ขินวัตรทางสถา…
นายเกรียงไกรภาษี บน บทสัมภาษณ์ทักษิณ ขินวัตรทางสถา…
นายเกรียงไกรภาษี บน เมล์ด่วนจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัต…
วิเชียร แซ่เฮ้า บน เมล์ด่วนจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัต…
น.ส อุลัยทิพย์ บัวพั… บน เมล์ด่วนจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัต…

StatCounter

Blog Stats

 • 224,235 hits