หลังจากที่ทางเว็บไซท์ Hi-thaksin.net ได้เปิดเผยเอกสารลับ 8 แผ่นของ คมช. ในการวางแผนสกัดกั้นพรรคพลังประชาชนเพื่อไม่ให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ในวันนี้เว็บไซท์ Hi-thaksin.net ได้เปิดเผยเอกสารลับฉบับกำจัดพรรคพลังประชาชนแผ่นที่ 9 ซึ่งเป็นเอกสารแผ่นสำคัญที่สุดที่มีลายเซ็นของ 4 เสือทบ. ครบถ้วนพร้อมทั้งลงวันที่ที่ลงนามในบันทึกข้อความกำกับไว้ด้วย

เอกสารลับแผ่นที่ 9 ที่ไฮ-ทักษิณขยักไว้เพื่อรอดูท่าทีของคณะนายทหารผู้วางแผนว่าแต่ละคนจะมีปฏิกริยาตอบสนองต่อการเปิดโปงเอกสารลับฉบับนี้อย่างไรเป็นเอกสารบันทึกข้อความปะหน้าเอกสาร 8 แผ่นที่ ThaksinWordPress นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วภายใต้หัวข้อคมช. รัฐบาลและพันธมิตรใช้งบรัฐสกัดพปช.สุดกำลังโดยมีข้อความตอนหนึ่งเขียนว่า “เห็นสมควรอนุมัติตามที่ ศปก.ทบ. เสนอในข้อ 4” ตามด้วยรายนามของผู้เซ็นอนุมัติทั้ง 4 คนดังต่อไปนี้

1. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ./ อดีตประธานคมช ลงนามเซ็นอนุมัติในข้อ 4 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.50
2. พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ เสธ.ทบ. / เสธ.ศปศ.คมช. ลงนามเซ็นอนุมัติในข้อ 4 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.50
3. พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผช.ผบ.ทบ.(1) / ผอ.ศปศ.คมช. ลงนามเซ็นอนุมัติในข้อ 4 เมื่อวันที่ 19 ก.ย.50
4. พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา ผช.ผบ.ทบ.(2) /รองผอ.ศปศ.คมช. ลงนามเซ็นอนุมัติในข้อ 4 เมื่อวันที่ 18 ก.ย.50

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูกันให้จะๆกับรายนามของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็น”ทหารอาชีพ” เป็น”ทหารของพระราชา” รวมหัวกันเข้ามาร่วมก่อการรัฐประหารเพื่อปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การที่การเมืองไทยกำลังเดินเข้าสู่สนามการเลือกตั้งในอีกไม่ถึง 2 เดือนข้างหน้านี้ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าประชาธิปไตย(การมีรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน)จะกลับคืนสู่ประเทศไทยเพียงเพราะมีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้น ยิ่งเป็นการเลือกตั้งภายใต้การกำกับดูแลของคณะรัฐประหาร การเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เพราะในทางปฏิบัติการปกครองของทหารมักไม่ยุติลงในเวลาอันสั้นดังนั้นทหารจึงแสวงหาการสร้างความชอบธรรมในทุกรูปแบบและวิธีการในการสืบทอดอำนาจของตน “ทหารการเมือง” จึงไม่เคยสูญพันธ์ไปจากวัฎจักรการเมืองไทยสักครั้ง

ท่านผู้อ่านสามารถคลิ๊กเข้าไปอ่านเนื้อหาเต็มๆเกี่ยวกับเอกสารลับของคมช.ฉบับนี้ทั้ง 9 แผ่นซึ่งเปิดเผยถึงรายละเอียดและขั้นตอนที่ถูกวางแผนไว้อย่างแยบยลในการกำจัดพรรคพลังประชาชนไม่ให้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคมที่จะถึงนี้ได้ที่เว็บไซท์ Hi-thaksin.net