รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนชุดใหม่ 37 คนประกอบด้วย

นายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย

1.นายยงยุทธ ติยะไพรัช 2.พ.ต.ท.กานต์ เทียนแก้ว3.นายไชยา สะสมทรัพย์ 4.นายสมชายวงศ์สวัสดิ์ 5.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 6.พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ 7.นายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ 8.นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 9.น.ส.สุภาพร เทียนแก้ว 10.นายสุวัฒน์ วรรณศิริกุล

เลขาธิการพรรคคือ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

รองเลขาธิการพรรค ประกอบด้วย

1.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 2.นายนพดล ปัทมะ 3.นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 4.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ

ตำแหน่งเหรัญญิกพรรค คือนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง เป็นโฆษกพรรค

กรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย

นายศรีเมือง เจริญศิริ นายสุธา ชันแสง นายมงคล กิมสูนจันทร์ พ.ต.ท.ไวพจน์อาภรณ์รัตน์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายสมาน เลิศวงศ์รัฐ นายนิสิต สินธุไพร นายธีระชัยแสนแก้ว นายวีระพล อดิเรกสาร นายสุทิน คลังแสง นายอิทธิ ศิริลัทธยากร นางมาลินี ภูตาสืบ น.ส.ปิยะรัตน์ เทียนแก้ว น.ส.ศรัญญาแสงวิมา น.ส.มนัสปรียา ภูตาสืบ น.ส.กาญจน์ณิชา แต้มดี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร นายบุญลือ ประเสริฐโสภา และนายพิเชษฐ์ ตันเจริญ

ด้านนายแพทย์สุรพงษ์มั่นใจว่า ขณะนี้มีอดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย 270 คน ที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งได้ และหลังจากนี้ก็ไม่กังวลเรื่องการไหลออกของ ส.ส.ไปอยู่กลุ่มการเมืองอื่น เพราะมีผู้สนใจเข้าพรรคพลังประชาชนอีกจำนวนมาก

ส่วนพล.อ.เรืองโรจน์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน กล่าวถึงการร่วมงานพรรคพลังประชาชนว่า เป็นแนวความคิดและการดำเนินงานที่เห็นตรงกัน ที่ไม่ต้องการให้มีการเผชิญหน้าหรือทะเลาะกัน เราควรจะปรองดองกันงานจึงจะสำเร็จตนจึงมาช่วย ซึ่งงานด้านความมั่นคงนั้นตนสามารถที่จะพูดคุยได้ เพราะมีพี่น้องในกองทัพอยู่เป็นจำนวนมาก

ขณะที่นายนพดลที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคพลังประชาชน ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้ฝากอะไรถึงการคัดเลือกหัวหน้าพรรคพลังประชาชน สำหรับตนก็จะเข้ามาช่วยในการทำนโยบายของพรรคให้ดีที่สุดและเน้นในเรื่องของความปรองดอง เพราะจากคะแนนการลงประชามติมีการแบ่งแยกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน จึงอยากให้ทุกฝ่ายปรองดอง และการทำงานต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ส่วนนายสมัคร สุนทรเวช ไม่ได้เขามาเป็นนอมินี พ.ต.ท.ทักษิณ อย่างแน่นอน เนื่องจากความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ ไม่ได้มีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน ส่วนการดำเนินการภายในของพรรคยังไม่สามารถพูดได้

ที่มา : Hi-Thaksin.net