คุณสมัคร สุนทรเวชในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชนให้สัมภาษณ์ในรายการตัวจริงชัดเจนทางสถานีโทรทัศน์ TITV

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3