การขึ้นเวทีปราศรัยของกลุ่มไทยรักไทยที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมาก็เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ โดยคุณจาตุรนต์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มไทยรักไทยให้เหตุผลว่ากลุ่มไทยรักไทยต้องการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหารฉบับนี้ เนื่องจากถูกปิดกั้นการใช้สื่อของรัฐและไม่ได้รับการส่งเสริมจากสื่อมวลชนบางแขนง
 

คุณผู้อ่านสามารถรับฟังเทปการปราศรัยของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ คุณจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานที่ปรึกษากลุ่มไทยรักไทยได้ที่คลิปเสียงข้างล่างนี้

[splashcast DFBK2318MB]