Thaksin urges rejection of constitution

ทักษิณเรียกร้องให้คนไทยล้มร่างรธน.ปี50

SINGAPORE (Reuters) – Thailand’s ousted former prime minister Thaksin Shinawatra criticised a military-sponsored draft constitution and urged Thai voters to reject it in next month’s referendum, the Financial Times reported on Monday.

สิงคโปร์(รอยเตอร์) – หนังสือพิมพ์ เดอะไฟแนนเชียลไทมส์เผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทหารและเรียกร้องให้คนไทยที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติปฏิเสธร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการที่มีกำหนดให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในเดือนหน้า

In an interview from his London exile, Thaksin described the new charter as “fruit of the poisonous tree” and a “step back” for democracy.

ในการให้สัมภาษณ์กับไทม์ที่บ้านพักในกรุงลอนดอนของเขา คุณทักษิณได้กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าเป็น “ดอกผลที่มาจากต้นไม้ที่เป็นพิษ” และเป็น “ก้าวที่ถอยหลัง” ของประชาธิปไตย

He said it was less democratic than the “people’s constitution” adopted in 1997, and then abolished in last September’s military coup against his government.

คุณทักษิณกล่าวว่า รัฐธรรมนูญปี 2550 มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี 2540” ซึ่งถูกฉีกทิ้งจากการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของเขาเมื่อเดือนกันยาฯปีที่แล้ว

The military-backed government is campaigning hard for voters to endorse the draft constitution in an Aug. 19 referendum. That would be followed by elections and a handover of power to a new government by the end of the year.

รัฐบาลภายใต้การกำกับการของทหารกำลังรณรงค์อย่างหนักให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในวันลงประชามติที่ 19 สิงหาคมที่จะถึงนี้ จากนั้นก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งตามมาและคืนอำนาจให้กับรัฐบาลชุดใหม่ไม่เกินปลายปีนี้

Thaksin told the Financial Times voters would prefer to have the 1997 constitution restored. It was drafted to clear up Thailand’s notorious money-driven politics, but was later blamed for allowing Thaksin excessive power.

คุณทักษิณเผยกับไฟแนนเชียล ไทมส์ว่า ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติปราถนาที่จะให้มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 กลับคืนมาใช้แทน เพราะรัฐธรรมนูญปี 40 ถูกร่างขึ้นมาเพื่อมุ่งกำจัด “ธนกิจการเมือง” อันเลวร้ายทิ้งไป แต่ภายหลังกลับมากล่าวโทษรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีช่องโหว่เปิดโอกาสให้เขามีอำนาจมากเกินควร

The military has indicated the charter could be re-adopted, with amendments, should voters decline to support the new constitution.

ทางคณะทหารได้ประกาศออกมาแล้วว่าอาจมีการนำเอารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้เคยประกาศใช้บังคับมาแล้วฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้แล้วเสร็จมาใช้บังคับแทนหากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้

“If voters reject the 2007 constitution, and the (military) is forced to use the constitution that they already tore up, that is going to be something,” the Financial Times quoted Thaksin as saying.

“ถ้าหากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 แล้ว คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) ก็จำต้องหยิบรัฐธรรมนูญฉบับที่พวกเขาฉีกทิ้งกลับมาใช้แทน นั่นก็อาจเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา” เดอะไฟแนนเชียลไทม์อ้างถึงคำพูดของคุณทักษิณ

“Democracy will come back to Thailand.”

“ประชาธิปไตยจะกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง”

Thaksin described the new charter as an act of “political revenge“.

คุณทักษิณพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ว่าเป็น พฤติกรรมของ “การผูกพยาบาทและอาฆาตมาดร้ายทางการเมือง

“If they really need to ensure that I am not going back to politics, they can add one more clause — ‘disband Thaksin’,” he said.

“ถ้าหากพวกเขาต้องการให้เป็นที่แน่นอนใจว่าผมจะไม่กลับเข้ามาเล่นการเมืองอีก พวกเขาน่าที่จะระบุวรรคหนึ่งเพิ่มเติมลงไปเลยว่า ‘ยุบทักษิณ’ ” พ.ต.ท.ทักษิณกล่าว

“And they can put some of my DNA code in there to be sure that I do not change my name.”

“และพวกเขาอาจใสรหัสดีเอ็นเอของผมลงไปในรัฐธรรมนูญด้วยเพื่อให้แน่ใจว่า ผมไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่น”

Thaksin said he was relieved to be free of the burden of running the country and now spends his days “kicking around the London streets” and preparing to improve the performance of Manchester City, his recently acquired Premier League soccer team.

ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ เปิดเผยว่าเขารู้สึกผ่อนคลายที่ได้อยู่อย่างคนที่ปลอดจากภาระเรื่องการบริหารประเทศและทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในอังกฤษ โดยมีโอกาสเดินเที่ยวเล่นไปตามถนนต่าง ๆ ในลอนดอน และวางแผนการที่จะยกระดับเกมของสโมสรแมนฯซิตี้ ที่เขาเพิ่งซื้อกิจการมาอยู่ในครอบครอง

Source: The Star Online