เว็บไซท์ Truethaksin.com เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื้อหามีให้เลือกอ่านทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบครัน

หากท่านต้องการค้นหาข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับข้อกฏหมาย สถานการณ์ในประเทศไทยหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร หรือต้องการหาความกระจ่างเกี่ยวกับการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ พ.ต.ท. ทักษิณและครอบครัวถูก คตส.(ที่แต่งตั้งโดยเผด็จการทหาร) อายัดทรัพย์ซึ่งคนในสังคมไทยไม่อาจหาอ่านได้จากสื่อกระแสหลักในปัจจุบัน

เข้าไปค้นหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบิดเบือนกันได้ที่ www.truethaksin.com

แล้ว

“ความจริงจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท”
“The Truth Shall Set You Free”