26 กรกฎาคม 2550: ตามที่ศาลอาญาได้นัด แกนนำ นปก.ทั้ง 9 คนเข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและมีคำสั่งให้ปล่อยตัวโดยมีคำสั่งที่เป็นลายลักขณ์อักษร แต่การณ์กลับกลายเป็นว่ามีเอกสารที่ลงนามโดยผู้พิพากษานอกองค์คณะผู้รับผิดชอบคดีได้สั่งการให้จับกุมและควบคุมตัวแกนนำ นปก.ทั้ง 9 คน ไว้ที่ศาลอาญาโดยเปลี่ยนห้องพิจารณาคดี จากชั้น 12 เป็นชั้น 7 และเปิดดำเนินการไต่สวนโดยองค์คณะผู้พิพากษาอีกคณะหนึ่งที่จัดขึ้นมาใหม่ นับเป็นเหตุการณ์ที่อำนาจเถื่อน คมช.แสดงตนเข้าแทรกแซง บังคับ ข่มขู่ ให้ศาลและผู้พิพากษาใช้อำนาจ คุกคาม สิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามที่ตนต้องการ บัดนี้กระบวนการยุติธรรม สถาบันศาล และแม้แต่องค์คณะของผู้พิพากษาได้ถูกกระทำย่ำยี จนสูญเสียความศักดิ์สิทธิ์ไปโดยสิ้นเชิงแล้ว

เราขอประณามการแทรกแซงอำนาจตุลาการและการคุกคามสถาบันศาลอย่างหน้าด้านและไร้ยางอายในครั้งนี้

เราขอเรียกร้องให้ปล่อยตัว 9 แกนนนำ นปก. ในทันที และไม่มีเงื่อนไขใดๆ

พร้อมกันนี้ ขอเรียกร้องให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งมวลลุกขึ้น ปกป้องอำนาจ เกียรติยศชื่อเสียงของตน อย่ายอมก้มหัวให้อำนาจเถื่อน คมช.กระทำการย่ำยี สถาบันศาลจนต้องพบกับความเสื่อมเสียมากไปกว่านี้ ท่านทั้งหลายต้องไม่ลืมว่าความน่าเชื่อถือและความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันศาลถูกสั่งสมมานับร้อยๆปี ต้องมาพังทลายเพราะการใช้อำนาจอย่างป่าเถื่อนของพวก คมช.

เราขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าลุกขึ้นมาปฏิเสธรัฐธรรมนูญโจร ร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญปี 2540 กลับคืนมาและจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วและจะต้องจัดการกับคณะบุคคลที่ทำลายความเป็นนิติรัฐของสังคมไทยให้ได้รับโทษอย่างสาสมแล้วร่วมกันสร้างประเทศไทยใหม่ที่เป็นนิติรัฐ มีความน่าเชื่อถือในประชาคมโลกและให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

จากทีมงาน ThaksinWordPress