Prime Minister Thaksin

You touch our lives with your kindness;
You know just what we need.
Your loving heart shows its caring
In your every thought and deed.

….Forever at your side…..

Happy birthday to you


(เอื้อเฟื้อไฟล์สำหรับดาวโหลดโดย Hi-thaksin.net)

ในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ 58 ปี ในปีนี้ นับเป็นปีที่ยุ่งยาก และอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ การเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งมาจากการถูกกระทำจากอำนาจพิสดาร ของเครือข่ายอำมาตยาธิปไตย ที่มุ่งทำลายทั้งเกียรติยศ ชื่อเสียง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนหมายจะเอาชีวิตของท่าน และยังมุ่งที่จะทำลายครอบครัว ญาติมิตร เครือข่ายทางการเมืองและความรัก ความห่วงใยที่ประชาชนไทยมีต่อท่าน พวกเราต่างรับรู้ เข้าใจ และรู้สึกเคียดแค้น ชิงชัง ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมที่ไม่สามารถหาคำอธิบายด้วยหลักเหตุผลใดๆ นอกจากความโหดเหี้ยม ป่าเถื่อน ของกลุ่มอำนาจอำมาตยาธิปไตย ที่ใช้อำนาจเป็นใหญ่ ทำลายความเป็นนิติรัฐของประเทศอย่างย่อยยับ และเสวยอำนาจโดยไร้ยางอาย แม้กำลังป่าเถื่อนเหล่านี้จะยังไม่หยุดยั้งและยังมีความกระเหี้ยน กระหือรือ อยู่เต็มเปี่ยม แต่เวลาแห่งการเสวยอำนาจของพวกเขาสั้นลงทุกที

ความเปลี่ยนแปลงในอีกด้านหนึ่ง เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้วิสัยทัศน์ของนักบริหารเข้าซื้อสโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ท่านมีกิจกรรมที่ท่านชื่นชอบเท่านั้น แต่ได้ทำให้ท่านมีเวทีในระดับสากล ซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั้งโลก แม้ไม่ใช่ในบทบาททางการเมืองก็ตาม นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ที่สามารถสร้างความยุ่งยากและความอัปยสต่อพวกอำมาตยาธิปไตยโดยที่ท่านไม่ต้องพูดถึงการเมืองแม้แต่คำเดียว เราขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการบริหารสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ตามวิสัยทัศน์ที่ท่านได้ประกาศไว้

ศูนย์กลางอำนาจอำมาตยาธิปไตยและเครือข่าย ไม่มีวันที่จะวางมือจากการเล่นงานท่าน พวกเขาจะมุ่งทำลายท่านทุกลมหายใจและทุกวิถีทาง ความเมตตา และความปราณี มีไว้แสดงให้เห็นในวันปล่อยนก ปล่อยปลา และแจกถุงยังชีพหลังจากที่ประชาชนประสบภัยอย่างไร้แรงเท่านั้น

แต่การทำลายท่าน หมายถึงการทำลายระบอบประชาธิปไตย ความเป็นนิติรัฐ ของสังคมไทยคู่ขนานไปกับการทำลายความรู้สึกที่แฝงอยู่ในจิตใจของประชาชนจำนวนมาก เขายิ่งทำลายท่านมากเท่าไรเท่ากับว่า เขาได้ทำลายตัวเองมากเท่านั้น

ศูนย์กลางอำนาจอำมาตยาธิปไตยและเครือข่าย มีเป้าหมายควบคุมสังคมไทยโดยลดอำนาจประชาชน พรรคการเมือง นักการเมืองและเพิ่มอำนาจให้แก่ระบอบอำมาตยาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะแสดงผ่านรัฐธรรมนูญ กฎมายความมั่นคง กฎหมายอื่นๆ ตลอดจนมาตรการทางการบริหาร การใช้งบประมาณซึ่งจะปรากฏผลชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนประชาชนสามารถสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

ปฏิกิริยาของประชาชนต่อการปกครองของระบอบอำมาตยาธิปไตยจะค่อยๆรุนแรงและแผ่กว้างออกไป จนทำให้สังคมไทยก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ทางเดินของประเทศไทยจะไม่มีวันเหมือนกับประเทศพม่าอย่างแน่นอน

ในวันอันเป็นมงคลยิ่งของท่านในวันนี้ เราทีมงาน ThaksinWordPress ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลม มีจิตวิญญาณที่เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ มีความรักต่อประเทศไทย ประชาชนไทยไม่เปลี่ยนแปลง และขอให้ท่านเผื่อแผ่ความรักให้แก่มนุษยชาติทั้งมวล เราเชื่อว่าพลังแห่งรัก และพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ท่านโลดแล่นบนแผ่นดินของทุกทวีปในโลกใบนี้ได้อย่างมีเสรี….. แม้ว่าแผ่นดินไทยยังคงเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับท่านก็ตาม…

ด้วยรักและผูกพัน

จากทีมงาน ThaksinWordPress