สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กำลังแยกสลายการชุมนุมของประชาชนหน้าบ้าน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์เมื่อกลางดึกของวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 นั้นเราขอประณามพฤติกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. คมช. ใช้กำลังอาวุธเข้าปล้นชิงอำนาจอธิปไตยของปวงชน ยกเลิกรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระและออกประกาศคำสั่งคณะปฎิวัติ ประกาศกฎอัยการศึก จำกัดสิทธิเสรีภาพอันพึงมีของประชาชน จัดวางกำลังอาวุธข่มขู่ คุกคาม ประชาชนมิให้ออกมาเรียกประชาธิปไตย ข่มขู่ นักการเมือง ตลอดจนควบคุมการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา นับเป็นการสร้างเงื่อนไขแห่งความรุนแรงและกดขวัญประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

2. ประชาชนที่ชุมนุมทางการเมืองเคารพกฎหมาย ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตลอดจนชุมนุมด้วยแนวทางสันติวิธีที่ปราศจากอาวุธ อีกทั้งชุมนุมอย่างเปิดเผย ไม่มีการคลุมใบหน้าและปกปิดซ่อนเร้นจะกระทำการสิ่งใดล้วนนำเสนอเป็นข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นการล่วงหน้าเสมอมา

3. คมช.และรัฐบาลไม่สามารถสืบสวน สอบสวน และเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในกรณี การวางระเบิดกลางเมืองหลวงในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ การลอบวางระเบิดใกล้พระราชวังสวนจิตรลดา การลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรี หรือแม้กระทั่งผู้ก่อความรุนแรงในภาคใต้ ทำให้ประชาชนจำนวนมากสงสัยว่า คมช.และรัฐบาลเป็นผู้สร้างสถานการณ์ รู้เห็นเป็นใจ หรือ ไร้ฝีมือในการควบคุมสถานการณ์กันแน่ และเหตุใด พวกท่านจึงใช้กำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร นับพันนาย ใช้แก๊สน้ำตาและใช้กำลังพร้อมด้วยอุปกรณ์แยกสลายการชุมนุมต่อการชุมนุมที่เปิดเผย สันติและปราศจากอาวุธของประชาชน นับเป็นปฎิบัติการที่ไร้เหตุผลและไม่อาจให้อภัยได้

4. สรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนมีสัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวและสัญชาตญาณแห่งการหลบภัย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงความมุ่งมั่นโดยดาหน้าเข้าแยกสลายการชุมนุมย่อมทำให้มีการต่อสู้ป้องกันตัวซึ่งมิได้กระทำโดยการใช้อาวุธแต่ใช้ก้อนหินและขวดน้ำพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีโล่ป้องกันตัว แต่เจ้าหน้าที่กลับใช้กระบอง โล่และแก๊สน้ำตา ดาหน้าเข้ากระทำต่อผู้ชุมนุมโดยไม่มีอุปกรณ์ใดๆป้องกันตัวเลย การตอบโต้ของผู้ชุมนุมในระดับดังกล่าวนับเป็นการป้องกันตัวตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่พึงกระทำได้

5. คมช.และรัฐบาลพึงสำเหนียกว่า การใช้ความรุนแรงในท่ามกลางบรรยากาศที่พวกท่านมีฐานะเยี่ยงโจรปล้นอธิปไตยของปวงชนนั้น มีแต่จะสะสมความเคียดแค้น ชิงชัง ต่อประชาชนที่มีแต่สองมือเปล่า หากท่านไม่ยุติการใช้กำลังเข้าแยกสลายประชานเท่ากับท่านกำลังสร้างเงื่อนไขและสุมไฟแค้นในหมู่ประชาชนและจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ลุกลาม และยากที่จะควบคุมให้สงบได้ เช่นเดียวกับที่ท่านไม่สามารถตอบโต้พวกวางระเบิดในภาคใต้และพวกวางระเบิดกลางกรุง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราต่างไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้น

เราขอประณามผู้สั่งการ ผู้บัญชาการและให้อภัยต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย อีกทั้งขอสรรเสริญจิตใจกล้าต่อสู้กล้าเอาชนะ ของประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยมา ณ โอกาสนี้..

จากทีมงาน ThaksinWordPress