ท่านสามารถรับฟังเทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก.) ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 และ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ที่วิทยุข้างล่างนี้
[splashcast EKBN2512MV]