ประมวลภาพพลังประชาชนขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 5 และ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา
[splashcast ZBNG9714TB]