กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว บนเวทีเสวนาเรื่อง “เสรีภาพทางวิชาการกับ วิกฤตการเมืองไทย” โดยมุ่งประเด็นไปที่ร่าง พระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ… ซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ดร.ผาสุก ชี้ประเด็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับนี้ ไม่เฉพาะเสรีภาพทาง วิชาการเท่านั้นที่จะถูกคุกคาม แต่เสรีภาพ กลุ่มอื่นๆ ก็จะถูกคุกคามหมด เนื้อหาหลักคือ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) จะเป็น ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) มีอำนาจกว้างขวางมาก รวมทั้งอำนาจในการประกาศกฎห้ามต่างๆ ที่ยุยง โฆษณา การห้ามออกจากบ้าน อายัดเอกสาร โดยไม่ต้องมีหมาย หรือการจับกุม

ทั้งนี้ยังรวมการปราบปรามด้วย อะไรที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงสามารถทำได้ทันที ไม่มีใครสามารถฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางแพ่งหรืออาญา ฝ่ายความมั่นคงอาจจะเป็นห่วงประเทศชาติว่าจะมีเรื่องก่อการร้าย แต่เนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.นี้ มีอันตรายหลายจุด

1.พ.ร.บ.ความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ใช่การจัดตั้งองค์กรใหม่ เพราะ กอ.รมน.มีอยู่แล้ว ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.นี้เป็นเพียง พ.ร.บ.ที่จะให้อำนาจ ผบ.ทบ.เท่านั้น

2.เป็นการให้อำนาจ ผบ.ทบ. มากเกิน ความจำเป็น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน และไม่มีองค์กรใดตรวจสอบ

3.เหมือนว่า กอ.รมน. อยากทำสงครามกับ คนไทยเอง เพราะผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถขึ้นศาลเพื่อปกป้องตนเอง

4.คำจำกัดความ “ภัยต่อความมั่นคง” กว้างขวางมาก อย่างคำว่า โฆษณา ยุยง นั้นอาจจะหมายถึงสื่อ ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีปัญหากับสื่อ

5.ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยให้อำนาจ ผบ.ทบ.ดำเนินการโดยไม่ต้องปรึกษาใครเลย ถึงแม้ในร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงแห่งชาติ จะมีการกล่าวถึงอำนาจและสายงาน แต่ก็ไม่มีกลไกที่ โยงกันระหว่างคณะกรรมการกับ กอ.รมน.

ดร.ผาสุกกล่าวว่า ถ้าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้วันใด สังคมไทยน่าจะกลับไปสู่เผด็จการอย่างเต็มตัว ภายใต้ความกลัว ไม่ใช่แต่เพียงนักวิชาการเท่านั้น แต่จะส่งผลกับนักกฎหมายฝ่ายตรงข้าม คมช. องค์กรประชาสังคมที่เคลื่อนไหวทางการเมืองจะถูกคุกคามด้านเสรีภาพ

“จากการที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ ดิฉันเห็นว่า คนเริ่มตระหนักถึงอันตรายใน พ.ร.บ.นี้ อย่างไรก็ตามอยากตั้งข้อสังเกตว่า การตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มอีก 11 คน เหตุผลอะไร จะโยงมาที่เรื่องนี้หรือไม่ อาจจะเพราะจำนวนคนไม่พอหรือไม่ คาดหวังว่าคณะกรรมกฤษฎีกา จะไม่ส่งเรื่องมาเร็ว เพราะมีร่าง พ.ร.บ.พิจารณาอีกเป็นจำนวนมาก อาจไปถึงปีหน้า แต่ก็มีการบอกว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้า จะโยงกันหรือเปล่ากับเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่น่าสงสัย” ดร.ผาสุกกล่าว

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ