คุณอาจจะรู้จักปรีดี พนมยงค์ แต่เคยได้ยินเสียงจริงของท่านไหม

ในวาระครบรอบ 75 ปี การอภิวัฒน์ไทย (24 มิถุนายน 2475) ในปีนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้เผยแพร่เสียง ‘ปรีดี พนมยงค์’ ผู้นำคณะราษฎรที่ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย เมื่อ พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 50 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย

‘ประชาไท’ ขอนำไฟล์เสียงการวิเคราะห์ การสรุปบทเรียนของคณะราษฎร และวิสัยทัศน์ต่อการเมืองไทยมาให้ฟังผ่านการออนไลน์ครั้งแรก (อย่าแปลกใจที่การเมืองไทยยังเหมือนเดิม)

ขอขอบคุณสถาบันปรีดี พนมยงค์ ที่เอื้อเฟื้อไฟล์เสียง

รับฟังเสียงท่านปรีดีส่วนที่ 1

รับฟังเสียงท่านปรีดีส่วนที่ 2

ที่มา: ประชาไท

ก่อนถึงอสัญกรรมไม่ถึง 3 ปี ท่านปรีดี พนมยงค์ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Asia Week ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 2523 ไว้ตอนหนึ่งดังนี้

ในปีค.ศ. 1925 เมื่อเราเริ่มจัดตั้งกลุ่มแกนของพรรคอภิวัฒน์ในปารีส ข้าพเจ้ามีอายุเพียง 25 ปีเท่านั้น หนุ่มมาก หนุ่มทีเดียว ขาดความจัดเจน แม้ว่าข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้ว และได้คะแนนสูงสุด แต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทางทฤษฎี ข้าพเจ้าไม่มีความจัดเจน และโดยปราศจากความจัดเจน บางครั้งข้าพเจ้าประยุกต์ทฤษฎีอย่างนักตำรา

ข้าพเจ้าไม่ได้นำความเป็นจริงในประเทศของข้าพเจ้ามาคำนึงด้วย

ข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอ ความรู้ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ตามหนังสือ ข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระสำคัญของมนุษย์มาคำนึงด้วยให้มากเท่าที่ข้าพเจ้าควรจะมี…

ในปีค.ศ. 1932 ข้าพเจ้าอายุ 32 ปี พวกเราได้ทำการอภิวัฒน์ แต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจน…

และครั้นข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้น ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจ — ปรีดี พนมยงค์