ประมวลภาพบรรยากาศการชุมนุมขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก.)เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา

Section A
[splashcast MUER5410UJ]

Section B
[splashcast NQSC5690GH]