เทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา
[splashcast IODX3864GJ]

เทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา
[splashcast AEPZ1325QX]