เทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา
[splashcast MJJY5314IW]