ประมวลภาพบรรยากาศการชุมนุมขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก.)เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา

Section A
[splashcast YEQH9566HT]

Section B
[splashcast AMGJ1111IB]

ประมวลภาพบรรยากาศการชุมนุมขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก.)เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา
[splashcast XNVI9200KP]