สัญญาใจขับไล่เผด็จการ

มาพวกเรามา ตามสัญญาใจผูกพัน
ร่วมพลังฟาดฟัน ใจมุ่งมั่นประชาธิปไตย
เมื่อใดที่เผด็จการ รัฐประหารปล้นชาติไทย
พวกเราจะก้าวออกไป ร่วมกันขับไล่โค่นล้มมันลง

เผด็จการต้องออกไป
ประชาธิปไตยจงเจริญ

–วิสา คัญทัพ

เทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 16 และ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา
[splashcast KEWC4477FX]
เทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา
[splashcast GGTB3347MY]