เทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
[splashcast JSOT4275HH]

เทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
[splashcast QLAF6686YY]