ประมวลภาพการเคลื่อนขบวนของ “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ” จากสนามหลวงไปยังกองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา

พลังประชาชน

หยดฝนย้อยหยาดฟ้ามาสู่ดิน
ประมวลสิ้นเป็นมหาสาครใหญ่
แผดเสียงซัดปฐพีอึ้งมี่ไป
พลังไหล แรงรุด สุดต้านทาน

อันประชาสามัคคี มีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธ แสนศัตรู หมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านแรงมหาประชาชน

[splashcast ROYZ7106JK]