ปากว่าตาขยิบ

คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก
12 มิ.ย. 50 – 16:23

การชุมนุมของ ผู้ชุมนุมขับไล่ คมช.ไม่เอาเผด็จการ ที่ขีดเส้นตายว่า คมช.ต้องออกไป ภายในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ ชักจะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเสียแล้ว เมื่อจำนวนผู้ชุมนุมเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ส่วนจะบริสุทธิ์ หรือมีคนจ้างก็เป็นอีกเรื่อง แล้วแต่จะมองจากมุมไหน

ฝ่ายรัฐบาล และ คมช.ก็ต้องเหมารวมว่าเป็นฝีมือของอำนาจเก่าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุน หรือต่อท่อน้ำเลี้ยง มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ไม่มีการเจรจา หรือรับข้อเสนอใดๆทั้งสิ้น

ผมว่ารัฐบาล และ คมช.จะมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้เด็ดขาด ยิ่งถ้ามองว่าผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายตรงกันข้าม หรือเป็นศัตรูเมื่อไหร่ ปัญหาจะยิ่งบานปลายหนักขึ้น

เท่าที่ผ่านมาก็มีคนฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่า รัฐบาลและ คมช.ไม่ให้ความเป็นธรรม พยายามยัดเยียดบิดเบือนและกดดันให้เป็นฝ่ายตรงกันข้าม เป็นศัตรูคู่อาฆาตอยู่แล้ว

คนที่พยายามจะแบ่งฝักแบ่งฝ่าย กลายเป็นรัฐบาล และ คมช.เสียเอง ทั้งที่เจตนารมณ์ในการยึดอำนาจครั้งนี้ก็เพื่อทำให้ ประเทศชาติกลับเข้าสู่ความสงบร่มเย็น

ความสมานฉันท์ของคนในชาติกลับคืนมา

แต่กลับแตกแยกหนักขึ้น

ถ้าพยายามนึกย้อนหลังถึงมูลเหตุของการที่มีคนออกมาชุมนุม ในครั้งนี้ เป็นเพราะอะไร ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้เมื่อยตุ้ม ก็เพราะรัฐบาล และ คมช.เองนั่นแหละที่พยายามแยกคนเหล่านี้ ออกเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ให้ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในสังคม

นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งผู้คนที่มาชุมนุมก็เกิด จากความเดือดร้อน ที่มีผลกระทบมาจากการบริหารงานของรัฐบาล และ คมช.จริงๆ ต้องยอมรับว่า รัฐบาล และ คมช.สอบตกในเรื่องของการทำงาน

การบริหารประเทศประชาธิปไตยไม่เหมือนกับการบังคับ บัญชาในกองทัพจะได้สั่งซ้ายหัน ขวาหันได้ วันหนึ่งเมื่อประชาชนรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความเดือดร้อนก็ต้องออกมาเรียกร้องสิ่งเหล่านี้คืนตามระบอบประชาธิปไตย แน่นอนว่าจะมีแกนนำมีการจัดตั้งจากคนส่วนหนึ่งที่ไม่เอากับอำนาจเผด็จการมาตั้งแต่ต้นแล้ว แต่ในประเทศเสรีจะไปห้ามสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้

ผมแปลกใจก็ตรงที่ว่ามือข้างหนึ่งของรัฐบาลและ คมช. พยายามเรียกร้องให้ประชาชนสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี แต่อีกข้างมือหนึ่งก็กดดันบีบคั้น ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมตลอดเวลาเข้าตำราปากว่าตาขยิบ

ถึงวันหนึ่งเมื่อเห็นว่าจะ รักษาอำนาจที่ไม่ชอบธรรมดังกล่าวเอาไว้ไม่ได้ ก็คงจะต้องใช้มือทั้งสองข้างเข้ากดดันบีบคั้นเต็มแรง เปิดเผยธาตุแท้

ใช้กำลังเพื่อรักษาอำนาจเช่นเคย.

หมัดเหล็ก

ที่มา: ไทยรัฐ