ภาพการเคลื่อนพลของ “กองทัพประชาชนจำนวนเหยียดแสน” ในนาม “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา พวกเขาต่างร่วมมือร่วมใจกันโดยพร้อมพรักเดินเท้าจากสนามหลวงไปยังกองบัญชาการกองทัพบกอันเป็นการแสดงพลังเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ คมช. ที่ได้กระทำการอันอุกอาจใช้ปืนและรถถังเข้ามายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549(เอื้อเฟื้อภาพโดย คุณ artherices, คุณ breeze และ คุณ มังกรดำ ณ ราชดำเนิน)

สำหรับคุณผู้อ่านที่พลาดฟังการปราศรัยสดของกลุ่ม แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(Democratic Alliance Against Dictatorship) เมื่อวันที่ 9 และ 10มิถุนายนหรือหากต้องการฟังซ้ำอีกครั้งในบางช่วงบางตอน ในวันนี้ผู้เขียนขอนำ เทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน มาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เทปการปราศรัยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550
[splashcast ITET4072FZ]
เทปการปราศรัยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2550
[splashcast QUEV6684PQ]
(เอื้อเฟื้อไฟล์เสียงสำหรับดาวน์โหลดโดย คุณ จารชนแสนคม)