ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของอำนาจเผด็จการบนโลกใบนี้รวมถึงประเทศไทยในอดีตที่ทุกครั้งที่มีการต่อสู้กับเผด็จการ แม้จะมีการสูญเสียเลือดเนื้อมากน้อยเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถกักขังจิตวิญญาณในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนได้ การเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการในครั้งนี้ก็เช่นกัน..นับวันฝูงชนที่แห่แหนมาจากทุกทิศทั่วประเทศยิ่งทวีจำนวนมากขึ้นนับหมื่นกลายเป็นทัพแห่งมวลมหาประชาชนที่ต่างส่งเสียงแสดงพลังประชาธิปไตยด้วยประโยคที่ว่า “คมช.ออกไป ประชาธิปไตยคืนมา” ..สนั่นลั่นสนามหลวงดังขึ้นทุกขณะจิต

ดังบทกลอนของศรีบูรพาที่ว่าไว้ว่า

“อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านแรงมหาประชาชน”

— กุหลาบ สายประดิษฐ์

และเหมือนดังเช่นวันวานที่ผ่านมา ในวันนี้ผู้เขียนขอนำเทปการปราศรัยของกลุ่ม แนวร่วมประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ(Democratic Alliance Against Dictatorship) ในวันที่ 8 มิถุนายนมาให้คุณผู้อ่านทุกท่านที่พลาดการฟังการถ่ายทอดสดได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เทปการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
[splashcast EMZG2656PE]