แนวร่วมประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ


ptv4.jpg    
ptv5.jpg ptv6.jpg

เมื่อวันที่ 4 และ 5 มิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มพีทีวีได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการต่อสู้กับเผด็จการทหารโดยเปลี่ยนจากเวทีเรียกร้องเสรีภาพ เสมอภาคในการออกอากาศของพีทีวี เป็นการต่อสู้เคลื่อนไหวในนาม “แนวร่วมประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ(Democratic Alliance Against Dictatorship)” ภายใต้คำขวัญ “Democracy Now” เป็นการผนึกกำลังขับไล่เผด็จการอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกับกลุ่มพลังประชาชนไม่เอาเผด็จการที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอีกหลายกลุ่ม

สำหรับบรรยากาศการเรียกร้องประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการของกลุ่มสถานีโทรทัศน์พีทีวี จากเวทีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นการปราศรัยครั้งที่ 10 ก็ยังคงเรียกความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้ามาฟังการปราศรัยกันอย่างคับคั่ง มีประชาชนเข้าร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยไม่น้อยกว่า 40,000 คน

ส่วนผู้ที่พลาดโอกาสไปฟังการปราศรัยสด ณ ท้องสนามหลวงในวันที่ 4 และ 5 มิถุนายนที่ผ่านมาหรือไม่สามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางอินเตอร์เนตได้เพราะสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารถูกปิดกั้นโดยกระทรวงICT

ดังนั้นในวันนี้ผู้เขียนจึงอยากจะขอนำเทปการปราศรัยของ “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ” ที่มีเจตนารมณ์ในการโค่นล้มอำนาจเผด็จการและขจัดระบอบอำมาตย์ธิปไตยให้สิ้นไปมาให้คุณผู้อ่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เทปการปราศรัยของ “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา
[splashcast LTRO4972QW]
เทปการปราศรัยของ “กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการ” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา
[splashcast WFIY8892BV]
เอื้อเฟื้อไฟล์เสียงสำหรับดาวน์โหลดโดย คุณ จารชนแสนคม ณ ราชดำเนิน