สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน thaksin.wordpress.com และกรุณาสละเวลาแสดงความคิดเห็นกัน ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง…

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ได้ทำงานตอบสนองเผด็จการผู้ที่แต่งตั้งตนพิพากษายุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิทางการเมืองของนายกฯทักษิณและกรรมการบริหารพรรคอีก 111 คน มิให้มีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในฐานะที่เป็นผู้อาสาเข้ามาทำงานการเมืองและการใช้สิทธิเพื่อลงคะแนนเสียงทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนี้มีลักษณะเป็นการพรากความเป็นพลเมืองไปจากบุคคลโดยแท้อันเป็นการขัดต่อมาตรา 3 ที่บัญญัติไว้ว่า

ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน อาศัยช่วงเวลาที่อ่านคำวินิจฉัยพรรคประชาธิปัตย์โจมตี นายกทักษิณและพรรคไทยรักไทย ช่วยล้างมลทินให้พรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่อาศัยช่วงเวลาที่ อ่านคำวินิจฉัยพรรไทยรักไทย สร้างความชอบธรรมให้ระบบกฎหมาย ภายใต้ “นิติรัฐคมช.” พร้อมๆกับขยายความผิดของพรรคไทยรักไทยให้ดูร้ายแรงยิ่งกว่าคำฟ้องของอัยการเสียอีก

วันนี้…สังคมไทยได้เดินมาถึง จุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือ “ปราการด่านสุดท้าย.. ของนิติรัฐได้พังทลายลงอย่างย่อยยับ” ด้วยน้ำมือของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ที่ภักดีและค้ำจุนอำนาจโจรที่ปล้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย .. ร่วมกัน “พายเรือให้โจรนั่ง” ป่าวประกาศความชอบธรรมให้แก่กลุ่มโจรที่ “ฉีกรัฐธรรมนูญ” อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ไม่ยอมสยบต่ออำนาจเผด็จการ ภารกิจทำลายล้างไทยรักไทยจึงถูกกำหนดไว้ คนไทยจำนวนมาก เศร้าสลด หดหู่ หมดหวังและอึดอัดกับสภาพเช่นนี้อย่างยิ่ง

ท่านผู้อ่านทั้งหลาย

สังคมมีกลไกแห่งการวิวัฒน์ กลไกสำคัญคือ การรวมกลุ่มคนที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมให้วิวัฒน์ไปตามเจตนารมณ์ของคนหมู่มาก พลังประชาชนจำต้องทำให้กองทัพอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของปวงชนให้ได้และมิยอมให้อำนาจพิศดารใดๆ อ้างสิทธิและความชอบธรรมเพื่อใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนตามอำเภอใจได้อีกเป็นอันขาด

ไทยรักไทย ถูกทำลายไปในทาง “นิตินัย” เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ไทยรักไทยยังอยู่ในใจประชาชนเราเป็นจำนวนมากและในทาง”พฤตินัย” แล้ว ไทยรักไทยมิได้ถูกยุบ ตรงกันข้ามสถานการณ์ใหม่ จะทำให้ไทยรักไทยปรับตัวและเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกเหนือจากความเป็นพรรคการเมืองได้มากขึ้น

ขอให้พวกเรา ติดตามข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พลังประชาธิปไตยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง…

เวลาแห่งการ รอคอยอาจทำให้เราต่างรู้สึกเนิ่นนานและล่าช้าไม่ทันใจ แต่โลกยุคใหม่หมุนเร็วกว่าโลกในอดีตมาก.. เรื่องราวและความเป็นไปในแต่ละชั่วโมงของโลกปัจจุบันนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดการณ์ได้

แล้วติดตาม ความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าของพลังประชาธิปไตย ที่นี่นะครับ

จาก ทีมงาน thaksin.wordpress.com

ด้วยถ้อยความสั้นๆร้อยเรียงเป็นภาษาง่ายๆแต่ชัดเจนที่บอกว่า ‘วันของเรา’ ไม่ควรจะต้อง ‘รอ’ อีกต่อไป เรามาร่วมสร้างพลังประชาธิปไตยให้เข้มแข็งในวันนี้ผ่านบทเพลง “วันของเรา” โดย จิ้น กรรมาชน

แม้จะทำลาย ร่างกาย ให้ย่อยยับ
แต่ไม่อาจ มาดับ วิญญาณได้
แม้จะเหยียบ ย่ำยี สักเพียงไร
ก็อย่าหมาย ได้ใจ ไปครอบครอง

วิญญาณ ประชาธิปไตย ยังมั่นคง
ยังจะร่วม ฝ่าฟัน อย่างถูกต้อง
แม้เผด็จการ ปลิดร่าง ก็อย่าปอง
ไทยรักไทย พี่น้อง ต้องร่วมกัน

เรายังไม่ ตายจาก เรายังอยู่
ยังจะต้อง ต่อสู้ อีกหลายขั้น
ยังจะมี บัญชี ชำระกัน
เพื่อประชา สุขสันต์ นิรันดร์ไป

ก็แค่เพียง ละคร ในตอนหนึ่ง
จะกล่าวหา ทะลึ่ง ใครก็ได้
จะฟาดฟัน เข่นฆ่า ก็ว่าไป
แต่ความจริง ไทยรักไทย ยังอยู่ยง

ยังอยู่ คู่ชาวบ้าน คนรากหญ้า
ยังเป็น ขวัญใจของประชา อย่างประสงค์
ทักษิณ อยู่ในใจ อย่างมั่นคง
ไทยรักไทย ยังทระนง คงหลักหาร

จะยืนหยัด ต่อสู้ ผู้กดขี่
ไทยรักไทย ย่อมเกิดมี ทุกหย่อมย่าน
ไทยรักไทย สมานใจ ตลอดกาล
จะต่อสู้ เผด็จการ จนชีพวาย

ประพันธ์ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 โดย ดร. อดิศร เพียงเกศ ขณะฟังการอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรค