31/05/07

null


ที่กรุงลอนดอน
กราบเรียน พี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคไทยรักไทยที่รักและเคารพทุกท่าน

อนุสนธิจากคำตัดสินของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ต่างตั้งโดยคำสั่งของคณะปฎิวัติให้ยุบพรรคไทยรักไทยและห้ามผมและกรรมการบริหารทั้ง 111 คนดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปีนั้น ในฐานะที่ผมเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและทำหน้าที่หัวหน้าพรรคจนมาถึงมีการปฎิวัติ ผมต้องขอกราบอภัยต่อสมาชิก กรรมการบริหาร และผู้สนับสนุนพรรคทุกท่านที่ต้องมาพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ผมขอน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะที่นำพรรคมาพบจุดนี้

ผมเชื่อว่าการตัดสินทางการเมืองครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่จะต้องถูกนำไปศึกษา วิจารณ์ และวิจัย ในทางวิชารัฐศาสตร์ กฏหมาย สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ไปจนชั่วลูกชั่วหลาน เราทุกคนมีความสำนึกต่อแผ่นดินเกิด มีความรักและความห่วงใยเพื่อนร่วมชาติที่ยังไม่แข็งแรงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เรายังต้องเสียสละกันต่อไป

ถึงแม้ว่าผมจะประกาศวางมือทางการเมืองไปก่อนหน้านี้แล้วผมก็ยังอยากเรียกร้องให้สมาชิกทั้งหลายได้รวมตัวกันดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปโดยเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต เก็บสิ่งดีดีไว้เพื่อจะได้สร้างชาติให้เจริญทันโลก ไม่หันหลังให้โลกเพื่ออนาคตลูกหลานไทยต่อไป

ผมขอกราบขอบพระคุณและขออภัย ต่อสมาชิกพรรค คณะกรรมการบริหาร และผู้สนับสนุนมา ณ.ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง และขอเรียกร้องให้ คมช.และรัฐบาลซึ่งน่าจะสบายใจแล้ว ได้มีการจัดการเลือกตั้งและคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนโดยเร็ว เพื่อความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีประเทศจะกลับคืนสู่ประเทศไทยต่อไป

ด้วยความเคารพรัก
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
30 พค.50
_________________________________
เนื้อหาจดหมายดังกล่าวเป็นคำแถลงการณ์ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายของ พ.ต.ท.ทักษิณ แจกจ่ายให้กับผู้สื่อข่าวที่มาร่วมฟังการเปิดแถลงข่าว ที่โรงแรม เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

นายนพดล กล่าวว่า อยากเรียนว่าขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกพรรคไทยรักไทยทุกคน และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่พรรคยังไม่ถูกยุบ
อย่างไรก็ตาม คาดแล้วว่า เมื่อมีการปฏิวัติยึดอำนาจ ฉีก รธน. พ.ศ.2540 เขียน รธน.ของตัวเองให้มีตุลาการ รธน. ก็คาดอยู่แล้วว่า ชะตากรรมของ ทรท.ต้องเป็นเช่นนี้ การยุบทรท.เป็นความปรารถนาที่แรงกล้าของคนบางกลุ่ม คดียุบพรรค จะเป็นคดีประวัติศาสตร์ ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยประชาชนผู้รักความเป็นธรรมและนักกฎหมายอีกนาน

โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นคือ
1. ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของทั้ง 2 คดี มีความเท่าเทียมกัน มีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่
2 พรรค ทรท.ต้องรับผลจากการกระทำของกรรมการบริหารพรรคมากน้อยเพียงใดหรืออีกนัยหนึ่งก็คือหลักกฎหมายที่บอกว่า บุคคลต้องรับผิดในการกระทำของตัวเอง เราจะขยายขอบเขตไปมากน้อยเพียงใด
3. โทษของการยุบพรรค ซึ่งเปรียบเสมือนโทษประหารชีวิต ได้สัดส่วนหรือไม่ เมื่อเทียบกับการกระทำผิด หรือเทียบกับหากมีการกระทำผิดของกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล
4. มันมีความเป็นธรรมกับสมาชิก 14 ล้านคน ที่จะต้องรับเคราะห์กับการกระทำของปัจเจกบุคคลหรือไม่

นายนพดล กล่าวว่า เมื่อมีคืนเดือนมืด ก็มีรุ่งเช้าที่สว่าง แต่เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบ และต่อสู้ไปตามแนวทางสันติวิธี พ.ต.ท.ทักษิณ เอง ได้ติดตามการพิจารณาของตุลาการ รธน.อย่างต่อเนื่อง เมื่อท่านทราบผล ก็ได้นั่งเขียนแถลงการณ์ส่วนตัวในเหตุการณ์สำคัญนี้ จนถึงตีสามกว่า

ที่มา:Say Hi, Thaksin ร่วมทักทายและส่งความคิดถึงแด่ พ.ต.ท ทักษิณ อย่างอิสระและสร้างสรรค์