เป็นข่าวดังอีกให้ คมช. สะดุ้งอีกแล้วค่ะกับคนมากความสามารถและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่าง พ.ต.ท. ทักษิณ!!
___________________________

สถาบันเศรษฐศาสตร์แห่งรัสเซีย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ด้านวิทยาศาสตร์ให้ “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร”

นพดล ปัทมะ เผย ขณะนี้พ.ต.ท.ทักษิณ อยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เพื่อรับมอบปริญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันเศรษฐศาสตร์แห่งรัสเซีย 

นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้พ.ต.ท.ทักษิณได้เดินทางมาอยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เพื่อรับมอบปริญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันเศรษฐศาสตร์แห่งรัสเซีย(Plekhanov Russian Academy of Economics) หรือ “พรีคานอฟ” ซึ่งเป็น 1 ใน 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศรัสเซีย โดยคณะผู้บริหารของสถาบันดังกล่าวมองเห็นถึงเกียรติประวัติและความรู้ความสามารถของอดีตนายกฯของไทย จึงมีมติมอบปริญาดุษฎีบัณฑิตให้ดังกล่าว ที่ผ่านมาสถาบันแห่งนี้ได้ทำการมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานาธิบดีและผู้นำจากหลายประเทศ โดยพิจารณาจากผลงานและเกียรติประวัติที่ทำไว้ในช่วงบริหารประเทศ ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นเกียรติแก่พ.ต.ท.ทักษิณและคนไทยเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจมีคนคิดจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็ขอยืนยันได้เลยว่าเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศรัสเซียจริง สามารถตรวจสอบได้แน่นอน

สำหรับการมอบปริญาครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ทางสถาบันมีมติออกมาเอง เราไม่ได้ทำการล็อบบี้ หรือดำเนินการใดๆ และยืนยันว่าการเดินทางมาที่ประเทศรัสเซียของพ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ได้มาเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ หลังจากการรับมอบเสร็จแล้วพ.ต.ท.ทักษิณจะเดินทางกลับกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษต่อไป ส่วนตัวยังทราบว่าจะมีสถาบันอื่นๆ ในบางประเทศ จะมอบเกียรติบัตรลักษณะเดียวกันนี้ให้พ.ต.ท.ทักษิณอีกด้วย
___________________________

อ่านข่าวนี้จบแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศค่ะที่ สถาบันเศรษฐศาสตร์พลีคานอฟแห่งรัสเซีย(Plekhanov Russian Academy of Economics) ซึ่งถือว่าเป็น1 ใน 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศรัสเซียแห่งนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (Honorary Doctorate) ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับอดีตผู้นำของไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร “นักสู้และผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล” เพราะด้วยเกียรติประวัติ ความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจแบบดิจิตอลที่ทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์เป็นทุนนิยมที่อิงอยู่กับเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการวิจัยและการพัฒนาโดยให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุ่มเทให้กับการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงจังที่สร้างผลสะเทือนต่อสังคมไทยปัจจุบันอย่างกว้างขวางทั้งต่อชาวบ้าน ต่อพรรคการเมืองและต่ออำนาจพิสดารของอดีตนายกฯของไทย พ.ต.ท.ทักษิณแล้วท่านเหมาะสมทุกประการกับเกียรติบัตรที่ท่านได้รับจากสถาบันแห่งนี้ภาพตัวแทนจากสถาบันเศรษฐศาสตร์พลีคาน��ฟแห่งรัสเซีย กำลังม��บปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ด้านวิทยาศาสตร์ให้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร(ภาพจาก hi-thaksin.net)

ในสมัยที่พ.ต.ท.ทักษิณยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นท่านให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับให้มีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเตรียมประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ อย่างเช่นโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวรก็เป็นแนวคิดริเริ่มของท่านที่ต้องการให้มีสถานที่ในการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปีเพื่อการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนที่มีความโดดเด่นและความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่สมควรได้รับการกล่าวถึงและยกย่องเป็นอย่างยิ่งค่ะ

พ.ต.ท.ทักษิณได้เคยกล่าวถึงการพัฒนาบุคคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทยเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ว่า:

นักวิทยาศาสตร์ไทยมีความสามารถ มีผลงานยอดเยี่ยม แต่นอกเหนือจากความยอดเยี่ยมเหล่านี้แล้ว ยังต้องมีระบบการจัดการ งานทางด้านวิทยาศาสตร์ หากจะนำมาใช้ประโยชน์พัฒนาประเทศชาติ ให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง จะต้องทำงานเป็นเครือข่าย ต้องเชื่อมโยงระหว่างองค์กรอย่างเหมาะสม เช่น ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ให้นิสิต นักศึกษา หรือแม้กระทั่งอธิการบดี เข้ามาหาความรู้ในห้องปฏิบัติการ หรือเชื่อมโยงกับภาคเอกชน คนไทยมีความสามารถในการเรียนลัด เรียนน้อยกว่าคนอื่นแต่ได้ความรู้เท่ากับคนที่เรียนมากๆต่อไปเอาเลยนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆ จากต่างประเทศชวนเขาเข้ามาเลย ถ้ามาจากประเทศที่พัฒนามากกว่าเรา เก่งกว่าเรา ถ้าไม่มีเงินจ้างให้เขาเข้ามาสอน ก็ชวนเขามาเที่ยว ออกเงินให้ทุกอย่าง แล้วให้เด็กเราไปพูดไปคุยด้วย เดี๋ยวก็ได้ความรู้เอง

ภาพจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยซึ่งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้รับจากสถาบัน “พลีคานอฟ” ในครั้งนี้ก็มิใช่เป็นครั้งแรกที่ท่านเคยได้รับในสาขานี้เพราะเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกฯรัฐมนตรีของไทยอยู่นั้นสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว(หรือ MITของญี่ปุ่น) ก็ได้เคยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีให้กับนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรมาแล้วเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นพบกับนายจุนอิชิโร โคอิซุมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพื่อหารือเรื่องเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศไทยทางด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรสาขาวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมาก

สำหรับสถาบันเศรษฐศาสตร์แห่งรัสเซีย(Plekhanov Russian Academy of Economics) นั้นเมื่อก่อนมีชื่อว่า Moscow Commerical Institute ต่อมาในปี ค.ศ.1919 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Karl Marks Moscow Institute of the National Economy จนมาถึงปี 1924 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Plekhanov Institute of the National Economy จนถึงปัจจุบันตามชื่อนักคิด Georgi Valentinovich Plekhanov ผู้มีบทบาทสำคัญในช่วงปฎิวัติรัสเซียและเป็นนักทฤษฎีมาร์คซิสต์

สถาบันเศรษฐศาสตร์แห่งรัสเซียแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำทางด้านเศรษฐศาสตร์ของรัสเซียที่ใหญ่ที่สุด สถาบันเศรษฐศาสตร์พลีคานอฟถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ด้วยเงินบริจาคส่วนตัวของบรรดาพ่อค้า นายธนาคารและเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมจากแนวความคิดริเริ่มของ A.S. Vishnyakov

สถาบันเศรษฐศาสตร์ Plekhanov แห่งนี้เป็นสถาบันแห่งแรกของรัสเซียซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการผลิตนักธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและโดดเด่นเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนการปฏิวัติรัสเซียในปีค.ศ. 1917 สถาบันเศรษฐศาสตร์พลีคานอฟแห่งนี้ได้ผลิตผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญเฉพาะทางและผู้มีความรู้ความสามารถมาแล้วกว่า 2000 คน ในปัจจุบันสถาบันเศรษฐศาสตร์พลีคานอฟแห่งรัสเซีย (Plekhanov Russian Academy of Economics) ได้กลายมาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์หลักของประเทศรัสเซีย

อนึ่ง…วันที่่สถาบันเศรษฐศาสตร์แห่งรัสเซียมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นี้คือวันครบรอบ110ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและเป็นวันที่รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันได้อนุมัติจำนวนเงิน 6.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือประมาณ 210 ล้านบาทบูรณะส่วนปีกซ้ายของพระราชวังปีเตอร์ฮอฟในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างการเสด็จประพาสรัสเซีย ในปี พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาสยุโรป พระองค์ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ จากแบบเก่ามาสู่แบบใหม่ ทรงเป็นผู้นำในการปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบสังคม และ ระบอบการปกครองของไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ เฉกเช่นเดียวกับกษัตริย์ปีเตอร์มหาราชที่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงประเทศรัสเซียในหลายด้านเพื่อให้รัสเซียเป็นประเทศที่ทันสมัยขึ้น

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ปีเตอร์มหาราช พระราชวังแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีใืนอีกชื่อหนึ่งว่า “รัสเซียนแวร์ซาย”

“พรีคานอฟ” แห่งนี้ ……………. สถาบัน
เศรษฐศาสตร์รัสเซียอัน ………. เอกอ้าง
ปริญญามอบยืนยัน ……………. เกียรติประวัติ
นายกทักษิณสร้าง …………….. ประเทศด้วยบริหาร
(ประพันธ์โดย คุณ หนึ่ง[ ๑ ] ณ ราชดำเนิน)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: Foreign and Local Professionals in the Moscow Offices of Global Business Service Companies