บทความชิ้นนี้ถูกบันทึกไว้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2549

20.30 น. วันที่ 4 เมษายน 2549 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้แถลงต่อประชาชนไทยทั้งประเทศว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากเปิดสภาผูแทนราษฎรแล้ว…..

———-สมาชิกพรรคไทยรักไทยและกองเชียร์ 16 ล้านคน คงรู้สึกหดหู่ เพราะได้พ่ายแพ้ต่อ ปชป. พรรคร่วมฝ่ายค้าน ม็อบและผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง และคงสมใจประชาชนกลุ่มที่ได้ลงคะแนนเสียง ประเภท No Vote

———-ฝ่าย ปชป. พรรคร่วมฝ่ายค้าน ม็อบ และผู้สนับสนุน คงรู้สึกยินดี เพราะเชื่อว่าข้อเรียกร้องของฝ่ายตนได้รับการตอบสนอง จะใช้โอกาสนี้ยกระดับข้อเรียกร้องของตน รุกทักษิณ ไม่ให้เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และจะเข้ามามีบทบาทต่อการปฎิรูปการเมืองในฐานะกลุ่มพลังที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

———-นักวิชาการ ปัญญาชน ชนชั้นกลาง คงรู้สึกโล่งใจและร่วมยินดีกับเหตุการณ์นี้ เวทีสำหรับการแสดงความคิดเห็น ชี้นำสังคม จะได้กลับมาอีกครั้ง…ส่วนทิศทางและเนื้อหาที่จะนำมาเสนอเป็นอย่างไรนั้นสุดที่จะคาดเดาได้

———-ฝ่ายที่ไม่เอาทักษิณและไม่เอาม็อบก็คงรู้สึกยินดีที่ทักษิณไม่ได้เป็นนายกและม็อบจะได้สลายตัว ความวุ่นวายทั้งหลายจะได้ยุติเสียที ประเทศชาติจะได้เข้าสู่ภาวะปกติ

———-หากพิจารณานิยามคำว่าชนะของแต่ละกลุ่ม ดูเหมือนการประกาศไม่รับตำแหน่งนายรัฐมนตรีของทักษิณเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคำตอบ….เป็นคำตอบที่ถูกทางแต่ไม่สุดทาง

———-นิยามคำว่าชนะของ ปชป.และพรรคร่วมฝ่ายค้านคือ การมีนายกพระราชทานเพื่อลิดรอนอำนาจทักษิณเป็นเป้าหมายขั้นต้น ทำลายระบอบทักษิณให้พังทะลายแล้วฝ่ายตนได้กลับเข้ามากุมอำนาจรัฐเป็นเป้าหมายสุดท้าย…ตีความอย่างเข้มงวดก็คือไม่มีทักษิณและพรรคไทยรักไทยอยู่ในระบบการเมืองไทยอีกต่อไป คือชัยชนะที่แท้จริง

———-นิยามคำว่าชนะของฝ่ายม็อบคือ ทักษิณลาออก ทักษิณไม่เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทย กลุ่มตนต้องมีบทบาทในการปฎิรูปการเมือง….ตีความอย่างเข้มงวดก็คือ ไม่มีทักษิณอยู่ในการเมืองไทยและกลุ่มตนจักต้องมีบทบาทนำทางสังคมอยู่ต่อไป

———-ส่วนบรรดานายทุนสื่อและคนสร้างข่าวนั้นเล่า เขาย่อมต้องการรํฐบาลที่เขาบริหารได้ ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้….มิใช่ชี้ควายเป็นนกหรือไม้แบบรัฐบาลทักษิณเป็นแน่…ชัยชนะที่แท้จริงของพวกเขาก็คือ ผู้นำและรัฐบาลจะต้องตาดู หูฟัง ในสิ่งที่เขานำเสนอ ตลอดจนต้องมีท่าทีถ่อมตนต่อสิ่งที่เขา พูดและเขียน

———-หากพิจารณานิยามแห่งชัยชนะของหลายฝ่ายข้างต้น…การประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทักษิณไม่ใช่ข้อเรียกร้องทางยุทธศาสตร์ หากเป็นการทำลายสิ่งกีดขวางที่ทำให้พวกเขาเดินไปสู่เป้าหมายที่ซ่อนเร้นไว้ได้ยากลำบากขึ้นเท่านั้นเอง

———-หลายคนอาจรู้สึกโล่งอกที่ทักษิณประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว…ดูคล้ายกับว่าสัญญาณแห่งความปรองดอง ประนีประนอม สมานฉันท์ ได้เกิดขึ้นแล้ว…คนไทยจะรู้รักสามัคคีกันแล้ว…ความรู้สึกและสภาวะเช่นนี้จะดำรงอยู่อย่างชั่วคราว…ในช่วงปลายของความชั่วคราวนี้ปัญหาใหม่ ข้อกล่าวหาเดิมแต่เวอร์ชั่นใหม่จะมีเสียงดังขึ้น มิใช่เพราะทักษิณไปทำอะไรผิด..แต่เพราะพวกเขาเหล่านั้นยังเดินไม่ถึงเป้าหมาย และคำว่า ระบอบทักษิณก็ดี รัฐบาลหุ่นเชิดทักษิณก็ดี สภาโจ๊กก็ดี เป็นนวัตกรรมทางภาษาที่จะนำพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายได้…ความวุ่นวายเวอร์ชั่นที่สองก็จะก่อตัวขึ้นมาอีกครั้ง…..

———-วันนี้…ปชป. พรรคร่วมฝ่ายค้าน ม็อบ สื่อมวลชน นักวิชาการ..อยู่ในฟากที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะเพราะสามารถกดดันให้ทักษิณประกาศไม่รับตำแหน่งนายกได้….ทั้งๆที่เขาซ่อนเร้นความพ่ายแพ้อยู่ภายใน…….

แพ้เพราะ….ล้มการเลือกตั้งไม่สำเร็จ
แพ้เพราะ….ไม่สามารถขัดขวางทักษิณและ ทรท.เข้ามาเป็นรัฐบาลได้
แพ้เพราะ….เขาไม่สามารถมีนายกพระราชทานตามที่เขาเรียกร้อง
แพ้เพราะ….กองทัพธรรม กองทัพสื่อ กองทัพวิชาการ…ไม่สามารถลดคะแนนความนิยมในตัวทักษิณและ ทรท.ลงได้ (จากคะแนนเสียง ทรท:โนโหวต= 16 : 8 ล้านเสียง)

นับเป็นชัยชนะของผู้แพ้โดยไม่ต้องสงสัย

———-ในด้านที่กลับกัน…ทักษิณและ ทรท.อยู่ในฟากทีพ่ายแพ้…เพราะต้องทำตามข้อเรียกร้องของ ม็อบ และพรรคร่วมฝ่ายค้าน…ทักษิณเดินไปในทางที่ฝ่ายต่อต้านขีดให้เดิน แต่เส้นทางที่เขาเดินมาและกำลังเดินไป…ได้สะสมชัยชนะเอาไว้หลายด้าน..และมีเป้าหมายแห่งชัยชนะรอคอยอยู่เบื้องหน้า

ชนะเพราะ….สามารถรักษาระบอบประชาธิปไตยและกติกาตามรัฐธรรมนูญไว้ได้
ชนะเพราะ….สามารถใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว คลี่คลายสถานการณ์จนถึงวันเลือกตั้ง
ชนะเพราะ….ทนทานต่อแรงกดดันของม็อบ สื่อ ฝ่ายค้าน นักวิชาการ ไม่ยอมให้กฎหมู่มาเหนือกฎหมาย
ชนะเพราะ….ยังรักษาฐานเสียงและผู้สนับสนุนไว้ได้ ในสัดส่วน 2 ต่อ 1 เหมือนเดิม
ชนะเพราะ….สามารถเข้ามากุมอำนาจรัฐได้เหมือนเดิม
ชนะเพราะ….ได้ สส.ในพื้นที่คู่แข่งเพิ่มขึ้นทั้ง ภาคใต้ ภาคกลาง จะเป็นช่องทางต่อยอดในอนาคต
ชนะเพราะ….ยังสามารถเป็นที่พึ่งของคนรากหญ้าได้เหมือนเดิมและอาจดีกว่าเดิม

นับเป็นความพ่ายแพ้ของผู้ชนะโดยแท้……

และทั้งหมดนี้…แด่ชัยชนะของผู้แพ้และความพ่ายแพ้ของผู้ชนะ

Powered by ScribeFire.