สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพรัก

ช่วงนี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูในเวบไซต์ของ Hi-thaksin.net นะครับ…. ก็พบว่าพี่น้องบ่นในเรื่องธุรกิจแย่ลง สินค้าเกษตรตกต่ำ สินค้าราคาแพง

คราวที่แล้วพี่น้องให้กำลังใจผมเยอะ คราวนี้ผมขออนุญาตให้กำลังใจพี่น้องครับ

ถ้าพี่น้องจำได้ในช่วงที่เรามีวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นในปี 2540 หรือ 1997 ก็เป็นอยู่หลายปี 3 ปี พอเรามาร่วมกันแก้ปัญหา โดยที่พี่น้องประชาชนเป็นหลัก ในการที่จะฝ่าฟันมันไป ก็ฝ่าฟันได้ วันนี้เหตุการณ์ก็มีความคล้ายและมีความต่าง ในช่วงนั้นเหมือนกัน

แต่คงไม่มีอะไรดีเท่ากับกำลังใจหรือการพึ่งตัวเองของพวกเรา ผมไม่อยากให้นั่งรอโชคชะตาอะไรนะครับ วันนี้ผมคิดว่า ปัจจัยทั้งภายในภายนอกก็เป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ การเมืองหรือว่าเหตุการณ์ทางภาคใต้ผมอยากจะให้แต่ละท่านที่มีหน้าที่ของตัวเองได้มีกำลังใจทำเต็มที่ครับผมคิดว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า อัตตาหิ อัตตะโนนาโถ

ตอนที่ผมเข้าไปทำหน้าที่ใหม่ๆ ผมก็บอกกับฝรั่งทั้งหลายว่านโยบายหลักของเราก็คือเราจะช่วยตัวเอง เราจะยืนบนลำแข้งของตัวเอง และในที่สุดพี่น้องก็ช่วยกันฝ่าฟัน จนเราพ้นวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงนั้น

วันก่อนผมได้พบกับนักธุรกิจไทยที่มาที่อังกฤษเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันดูซึมๆ ทุกคนดูเหมือนไม่เต็มที่กับการทำงานไม่มีกำลังใจอะไรทำนองนั้นนะครับ

ผมก็เลยอยากจะฝากว่า ผมขอให้กำลังใจเต็มที่ เพราะว่าผมคงจะช่วยอะไรอย่างอื่นไม่ได้นอกจากให้กำลังใจแล้วก็อยากจะบอกว่า ในทุกๆ วิกฤติยังมันมีโอกาส เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านทำอะไรก็ลองมองหาว่าปัญหามันของเราคืออะไรทางออกมีอะไรพอเราได้ทางออกแล้วการหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆก็จะมันก็จะดี

ก็เลยอยากจะฝากให้กำลังใจว่าถ้าเราช่วยกันฝ่าฟันในช่วงนี้ทุกคนก็ฝ่าฟันปัญหาของครอบครัวตัวเอง ด้วยกำลังใจที่มุ่งมั่นไม่ต้องไปย่อท้อกับมันและไม่ต้องรอโชคชะตาผมยังมั่นใจว่าเราจะร่วมกันทำให้หลุดพ้นวิกฤติในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี

อีกเรื่องที่ผมเป็นห่วง ก็คือเรื่องภาคใต้อยากให้ทุกฝ่ายมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เราคงจะต้องถือว่าเป็นวาระที่สำคัญของบ้านเมืองที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็พูดจากัน เพราะว่าไม่เช่นนั้น.. ผมคิดว่าเราสูญเสียชีวิตคนไทยด้วยกันถึงแม้จะนับถือศาสนาไหนเราถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเหตุการณ์มากขึ้นทุกวันๆ แล้วก็เป็นข่าวออกไปไปทั่วโลกซึ่งผมก็อยู่ทางอังกฤษก็ได้ข่าวคราวพวกนี้อยู่

วัตถุประสงค์ที่ให้กำลังใจวันนี้ ก็คือว่า เห็นว่าราคาข้าวก็ตกต่ำ ราคามันสำปะหลัง ราคายางพาราทั้งหลายเริ่มตกลงมามาก สินค้าอุปโภคบริโภคก็ราคาแพงขึ้น

แต่ว่าปัญหาที่สำคัญก็คือกำลังใจ มันดูท้อๆ มันดูเซ็งๆ เบื่อๆ กัน ก็เลยอยากจะฝากว่าขอให้ทุกฝ่ายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับและก็ฝ่าฟันมันไปผมคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะไหว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินบาทวันนี้ซึ่งก็แข็งค่า แล้วก็ต้องดูแลกันอยู่ในขณะนี้

ก็เป็นห่วงครับ..เป็นห่วงทั้งเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ เพราะมันจะตามมาคือเรื่องสังคมเพราะเศรษฐกิจและสังคมมันเป็นของคู่กันก็เลยอยากจะฝากทุกคนว่าฝ่าฟันมันให้ได้นะครับ

ที่สำคัญคือพ่อ แม่ ลูกเป็นกำลังให้กันและกัน ในยามที่มันลำบาก ไม่มีใครเป็นกำลังได้ดีเท่ากับ พ่อ แม่ ลูก ที่เราจะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป

วันนี้ทุกคนต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อให้พ้นภัยของครอบครัว พ้นภัยของธุรกิจตัวเองนะครับ…… ก็ขอเป็นกำลังใจอีกครั้งครับ

ขอบคุณครับ

Powered by ScribeFire.