บทสัมภาษณ์ พ.ต.ท. ดร.์ทักษิณ ชินวัตรในรายการทอล์คเอเชียทางสถานีโทรทัศน์ CNN ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24/01/50

The following is the CNN’s full interview with toppled prime minister Thaksin Shinawatra

Thaksin Shinawatra Talkasia Transcript
ทรานสคริปต์สัมภาษณ์ทักษิณ ชินวัตรในรายการทอล์คเอเชีย

DR: Dan Rivers
DR: แดน รีเวอร์ส

TS: Thaksin Shinawatra
TS: ทักษิณ ชินวัตร

DR: I’m Dan Rivers and you’re watching Talk Asia, this week we’re talking to former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra.
แดน รีเวอร์ส: ผม แดน รีเวอร์ส และคุณกำลังรับชมรายการ ทอล์ค เอเชีย สัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยทักษิณ ชินวัตร

The army justified seizing power in Thailand last September by accusing the government of being endemically corrupt.
ทหารให้เหตุผลในการยึดอำนาจในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวงในคณะรัฐบาลอย่างกว้างขวาง

They said prime minister Thaksin Shinawatra had to be deposed for the good of the country – many expected a mass of evidence against Thaksin to be presented quickly. But so far, there’s been none.
พวกเขากล่าวว่านายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรจำเป็นต้องถูกขับออกจากตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ – หลายๆฝ่ายหวังที่จะได้เห็นการแสดงหลักฐานจำนวนมากอบ่างรวดเร็วในการเอาผิดกับทักษิณ แต่จนถึงเดี๋ยวนี้ ยังไม่มีหลักฐานใดๆในการเอาผิดทักษิณเลย

Actually baseless allegations, its just a political tools. And I cooperate very well with all relevant agencies, but now they still cannot find any evidence against me!
ทักษิณ ชินวัตร: จริงๆแล้วมันเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเลย มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นเอง และผมก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แต่จนถึงขณะนี้พวกเขายังไม่สามารถหาหลักฐานใดๆมาเอาผิดผมได้

Speaking exclusively to CNN, Thaksin is now hitting back at the accusations….
สัมภาษณ์พิเศษกับCNN ในขณะนี้ทักษิณกำลังโต้กลับข้อกล่าวหาเหล่านั้น

Block A
ช่วง เอ

Welcome to Talk Asia.
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ทอล์ค เอเชีย

It’s been a tumultuous twelve months for you, of course the elections in April then the coup in September that resulted in you being deposed, and then of course most recently those bombs on New Years Eve.
มันเป็นช่วงเวลา 12 เดือนแห่งความวุ่นวายสำหรับคุณ แน่นอนการเลือกตั้งในเดือนเมษา จากนั้น ก็เกิดรัฐประหารขึ้นในเดือนกันยาที่ส่งผลให้คุณต้องถูกขับออกจากตำแน่ง และต่อจากนั้น…แน่นอน เหตุระเบิดก่อนวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้

And I’d like to start with those first of all, there are lots of accusations flying around Thailand that you or your allies are somewhere involved in that. For the record now, this is the first time you’ve spoken since the coup, have you been involved with any of those plots.
และผมอยากจะขอเริ่มต้นกับประเด็นเหล่านั้นเลย แรกสุด มีข้อกล่าวหามากมายที่ขจรขจายทั่วเมืองไทยว่าคุณและพรรคพวกของคุณมีส่วนเกี่ยวพันในกับเหตุระเบิดในครั้งนี้ จากบันทึกที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ออกมาพูดให้ข่าวหลังจากเกิดรัฐประหาร คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนระเบิดเหล่านั้นหรือเปล่า?

TS: Its baseless allegation. No one believes so, because everyone knows that who am I. I come from election, I come from the people, I owe gratitude to our people, I do everything for the good of the country and the people. I don’t do something that’s stupid.
ทักษิณ ชินวัตร: มันเป็นการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานโดยสิ้นเชิง ไม่มีใครเชื่ออย่างนั้นด้วยเพราะว่าทุกคนรู้จักผมดีว่าผมเป็นคนอย่างไร ผมมาจากการเลือกตั้ง ผมมาจากประชาชน ผมสำนึกในบุญคุณของพี่น้องประชาชนของเรา ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับแต่สิ่งที่ดี ผมไม่ทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นหรอก

DR: So you had no involvement?
แดน รีเวอร์ส: แล้วคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนี้

TS: Not involvement at all. But I would like to express my deepest sympathy for those who lost their loved ones and also all those who are injured. The individuals who involved must be brought to justice.
ทักษิณ ชินวัตร: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน แต่ผมอยากแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิต ต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในครั้งนี้จะต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

DR: And who do you think was involved?
แดน รีเวอร์ส: และคุณคิดว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น?

TS: Well there are different theories. Some theories they might link the situation to some of the violence in the southern part of Thailand. Some theory may link with those who would like to create a situation where they can, they want to believe that the situation is not normal yet. But in any case, they should be condemned with the strong words.
ทักษิณ ชินวัตร: มีหลายสมมติฐาน บางสมมติฐานพวกเขาอาจเชื่อมโยงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเข้ากับเหตุความรุนแรงในภาคใต้ของไทย บางสมมติฐานอาจเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่ต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อให้คนเชื่อว่าเหตุการณ์ขณะนี้ยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดผู้ก่อเหตุสมควรถูกประณามอย่างรุนแรง

DR: This is the first time you have spoken since the coup of September the 19th. First of all you were in the United States in New York at the UN when this happened, how did you find out what was going on?
แดน รีเวอร์ส: นี่เป็นครั้งแรกที่คุณให้สัมภาษณ์สื่อหลังเกิดรัฐประหารในไทยเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา แรกสุดเลยตอนนั้นคุณอยูที่อเมริกาในนิวยอร์ค ที่สำนักงานสหประชาชาติ เมื่อมีการรัฐประหารเกิดขึ้น แล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น?

TS: Well I find out just about four, five hours before its happened. But I trying to get into the television station but it’s very difficult at that time I cannot get into it until I can get into Channel 9 briefly, but you know which I, its a rumors at the time but I don’t believe that this can happen again in the 21st century.
ทักษิณ ชินวัตร: คืออย่างนี้ครับ …. ผมเองก็เพิ่งทราบล่วงหน้าก่อนประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงก่อน,.. ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้น แต่ผมก็พยายามติดต่อไปยังสถานีโทรทัศน์(ในประเทศไทย) แต่มันยากมากๆในตอนนั้น ผมไม่สามารถติดต่อไปยังสถานีโทรทัศน์ได้เลย จนกระทั่งผมได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ แต่คุณรู้ไหม คือก่อนหน้านั้นมันเป็นข่าวลือตลอดเวลาแต่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้(การทำรัฐประหาร) จะสามารถเกิดขึ้นได้อีกในศตวรรษที่ 21

DR: So it was a surprise when it happened?
แดน รีเวอร์ส: มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเมื่อมันเกิดขึ้นใช่ไหม?

TS: It’s very surprise, but anyway you know, seventy years in Thailand seventeen coups happened, its very unfortunate but its an event that happened here in Thailand.
ทักษิณ ชินวัตร: เป็นเรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายมากเลยทีเดียว เพราะคุณก็รู้ แต่ก็อย่างว่านะครับ ประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้น 17 ครั้ง ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายมาก แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นที่นี่แล้วในประเทศไทย

DR: And what did you say when you found out that you were affectively being ousted?
แดน รีเวอร์ส: และคุณได้พูดอะไรไปบ้างเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณถูกขับออกจากตำแหน่งจริงๆ?

TS: Well you know I’m a sportsmanship. I, I, I, you know, if it’s finished its finished. I understand, I respect, I play by the rules. If it’s endorsed, approved then I know that I have to spend my life as a private citizen. So let somebody else do that job and I just would like to give them the moral support.
ทักษิณ ชินวัตร: คุณรู้ไหม ผมเป็นคนมีนำ้ใจเป็นนักกีฬาคนหนึ่ง ผม,ผม,ผม รู้ไหม..เมื่อจบก็คือจบ ผมเข้าใจ ผมเคารพ ผมเล่นตามกติกา ถ้าหากว่ามัน(รัฐประหาร) ผ่านการลงนาม ถูกให้การรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว จากนั้นผมก็รู้ว่าผมต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างประชาชนธรรมดา และปล่อยให้คนอื่นทำงานของเขาและผมจึงแค่อยากให้กำลังใจแก่พวกเขา

TS: Running a country is very difficult. Even I don’t like the technique, I don’t like the way they do it but as a country I would like Thailand to be to be restored with confidence and moving forward so I just would like to give them the moral support to do the best for our country.
ทักษิณ ชินวัตร: การบริหารประเทศเป็นสิ่งที่ยากมากๆ แม้ว่าผมจะไม่ชอบวิธีการ ผมไม่ชอบแนวทางบริหารประเทศที่เขาทำมันอยู่ แต่ในฐานะเพื่อนร่วมชาติ ผมอยากให้ประเทศไทยสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นและก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ดังนั้นผมจึงแค่อยากให้กำลังใจแก่พวกเขาให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแก่ประเทศของเรา

DR: We’re talking to you in Singapore and the deal with the Singaporeans in which you sold Shin Co, your telecommunications company to Temasek, the Singaporeans, was incredibly controversial, it was what sparked these huge protests against you. In hindsight was that a mistake?
แดน รีเวอร์ส: พวกเรากำลังพูดถึงคุณในสิงคโปร์และการซื้อขายระหว่างคุณกับชาวสิงคโปร์ ซึ่งคุณได้ขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทการสื่อสารทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีของคุณให้กับ เทมาเส็กของสิงคโปร์ ทำให้เกิดการโต้เถียงอย่างมากอย่างไม่น่าเชื่อ มัน(ดีลการซื้อขายหุ้น)เป็นสิ่งที่จุดประกายนำไปสู่ การเดินขบวนประท้วงคุณอย่างกว้างขวาง คุณคิดว่าการเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นข้อผิดพลาดไหม?

TS: Well you know I traveled to here just to play golf. And meeting some old friends. That’s it I don’t have any politically motivated purpose and you know like I said I have no political ambition anymore. I want to live my life peacefully, I want to go back to my homeland, I want to go back to my family, that’s all I need and you know all the allegations is really you know is a political tools to allege me and to be an excuse for the coup.
ทักษิณ ชินวัตร: คุณก็รู้ผมเดินทางมาที่นี่เพียงเพื่อเล่นกอล์ฟ และพบปะบรรดาเพื่อนเก่า เท่านั้นเอง ผมไม่มีจุดประสงค์ที่เป็นแรงจูงใจทางด้านการเมืองใดๆและคุณก็รู้ อย่างที่ผมเคยพูดไป ผมไม่มีความทะเยอทะยานทางด้านการเมืองอีกต่อไปแล้ว ผมต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบ ผมต้องการกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของผม ผมต้องการกลับไปหาครอบครัวของผม นั่นเป็นทั้งหมดที่ผมต้องการและคุณก็รู้…ข้อกล่าวหาทั้งหมดมันเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้ในการกล่าวหาผมและถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหาร

DR: Do you think though that you should have paid tax?
แดน รีเวอร์ส: คุณคิดว่าคุณควรจ่ายภาษีหรือไม่?

TS: Actually you know there are two cases related on taxes. In selling equity through the stock exchange, it’s tax exempt by law. If you want to pay tax you cannot pay because it’s exempt by law. Anyone that sell equities, that lists in the stock exchange through the stock exchange, there is no tax involved.
ทักษิณ ชินวัตร: จริงๆแล้วคุณก็รู้ว่ามีสองกรณีด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษี ในการขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์นั้นจะได้รับการยกเว้นเสียภาษีตามกฏหมาย หากคุณต้องการจ่ายภาษีคุณก็ไม่สามารถจ่ายได้เพราะมันได้รับการยกเว้นโดยกฎหมาย ใครก็ตามที่ขายหุ้นของตนเองในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีเรื่องภาษีมาเกี่ยวข้องทั้งนั้น

DR: But isn’t it a question of image and the image is that you are a multimillionaire and you made 1.9 billion dollars through this sale and didn’t pay a cent of tax?
แดน รีเวอร์ส: แต่นั่นมันไม่ใช่ข้อโต้เถียงที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคุณหรือ และภาพลักษณ์ภายนอกก็คือว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีและคุณสามารถทำเงินได้ถึง 1.9 พันล้านดอลล่าร์จากการขายหุ้นในครั้งนี้และไม่ได้จ่ายภาษีแม้แต่เซ็นต์เดียว ?

TS: Yes but no one, the transaction in the stock exchange has a lot more than 1.9 billion US dollars but no tax involved because it’s exempted by law. It’s not because of you are a Prime Minister or not Prime Minister you have to pay tax or not pay tax. The law said that you don’t have, its no tax involved because the law say that.
ทักษิณ ชินวัตร: มันก็ใช่แต่ไม่เคยมีใครจ่ายภาษีเช่นกัน การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่ามากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมากแต่ไม่มีเรื่องการจ่ายภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะได้รับการยกเว้นจากกฎหมายที่กำหนดไว้ มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณจะต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี แต่มันเป็นเรื่องที่กฏหมายระบุไว้ว่าคุณไม่ต้องเสียภาษี ภาษีไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น

DR: But can you understand that there is a perception problem?
แดน รีเวอร์ส: แต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าปัญหาก็คือมีคนเข้าใจอย่างนั้น?

TS: Well you know that’s the allegation or the you know, sometimes politicians they allege each other, they just want to tarnish your image regardless. But the fact is that you have to go by rule of law. If the law said yes you have to pay tax you got to pay regardless. But when the law said that it’s not, no tax involved because that’s the incentive that they want the company to list in the stock exchange because the company that list in the stock exchange they must pay tax because they have to declare profit.
ทักษิณ ชินวัตร: คุณก็รู้ นั่นมันเป็นเพียงข้อกล่าวหา หรือ คุณก็รู้ว่า บางครั้งนักการเมืองพวกเขาก็กล่าวหากันเอง พวกเขาเพียงต้องการที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณแปดเปื้อนโดยไม่สนใจอย่างอื่น แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าคุณต้องปฎิบัติตามกฏหมาย ถ้าหากกฏหมายบอกไว้ว่า ใช่ คุณต้องเสียภาษี คุณก็ต้องเสียภาษีโดยไม่มีข้อแม้ แต่เมื่อกฏหมายบอกว่าไม่ต้องเสียภาษี ภาษีก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่านั่นเป็นมาตราการจูงใจให้บริษัทต่างๆเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหล่านั้นพวกเขาต้องเสียภาษีอยู่แล้วเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นต้องจ่ายภาษีจากผลกำไรของบริษัท

DR: And would you go back to Thailand to testify?
แดน รีเวอร์ส: และคุณจะกลับไปเมืองไทยเพื่อให้ปากคำหรือไม่?

TS: If I have to go to testify, I go. But now the reason I’m not going back yet because I want the unity in the country. I want the administration to do the reconciliation. I want everyone to unite, to move the country forward together. Not just like this. Having allegations among Thai people and then you know the conflict is not good for the country. We have to bring back confidence.
ทักษิณ ชินวัตร: ถ้าหากว่าผมต้องกลับไปให้ปากคำ ผมจะกลับไป แต่ในตอนนี้เหตุผลที่ผมยังไม่กลับไปเพราะว่าผม ต้องการให้เกิดความกลมเกลียวขึ้นภายในประเทศ ผมต้องการให้คณะผู้บริหารสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ ผมต้องการให้ทุกๆคนมีความสมานสมัคคีกันเพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ที่มีการกล่าวหาระหว่างคนไทยด้วยกันเองและคุณก็รู้ว่าความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่ส่งผลดีให้กับประเทศ พวกเราต้องนำความเชื่อมั่นกลับคืนมา

DR: So much more to ask you and there will be more from Thaksin Shinawatra, after the break, thank you.
แดน รีเวอร์ส: ยังมีคำถามอีกมากที่จะถามคุณและยังมีอีกจากทักษิณ ชินวัตร หลังจากพักโฆษณา ขอบคุณ

BLOCK B
ช่วง บี

DR: I’m with the former Thai Prime Minster Thaksin Shinawatra. We’ve been talking about your calls for unity in Thailand. What do you think is going to happen in Thailand now?
แดน รีเวอร์ส: ตอนนี้ผมอยู่กับอดีตนายกรัฐมนตรีไทยทักษิณ ชินวัตร พวกเรากำลังพูดถึงประเด็นที่คุณเรียกร้องการสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย คุณคิดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในตอนนี้?

TS: Well I have confidence in benevolence of His Majesty the King and the spirit of forgiveness of the Thai culture and the people. And I really want to see the amnesty for, to the all Thais, all Thais, that’s in the past, the transgression might happen in imagine or in real. So it’s time to reconcile and this may happen soon. If this happens it’s means that okay we forgive each others. Things come back to normal and if I were to be able to go back to Thailand, my fervent desire is to bring unity to the country. I’m not going to go back to make, to create problems. I want to go back to bring back the unity to the Thais.
ทักษิณ ชินวัตร: ผมมีความเชื่อมั่นในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจิตวิญญาณของการรู้จักให้อภัยของวัฒณธรรมไทยและคนไทย และผมก็ต้องการที่จะเห็นบรรยากาศแห่งการให้อภัยซึ่งกันและกันในหมู่คนไทยด้วยกันทั้งหมด มองความขัดแย้งที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คิดไม่ดีต่อกันที่เกิดขึ้นเพียงในห้วงแห่งความคิดหรือในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่จะสร้างความสมานฉันท์และสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ถ้าหากมีความปรองดองกันเกิดขึ้นมันหมายถึงว่า เอาล่ะ … พวกเราให้อภัยซึ่งกันและกัน หลายๆสิ่งก็จะกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติและถ้าหากผมสามารถที่จะกลับไปเมืองไทยได้ความปรารถนาอันแรงกล้าของผมคือการสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมกลับคืนสู่ประเทศ ผมไม่ได้ต้องการกลับไปเพื่อสร้างปัญหา ผมต้องการกลับไปเพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นเอกภาพในหมู่คนไทย

DR: But will you go back to go back into politics?
แดน รีเวอร์ส: แต่คุณจะกลับไปเล่นการเมืองอีกหรือไม่?

TS: No, no.
ทักษิณ: ไม่ล่ะไม่

DR: So you go back as a private citizen? (interrupt each other)
แดน รีเวอร์ส: ยังงั้นคุณจะกลับไปใช้ชีวิตในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหม?

TS: Enough is enough. Six years you serve the country. You’ve been working hard. You sacrifice your time, even your life and even your family life, so its time for me to go back as a private citizen and contribute to the Thai society, outside political arena.
ทักษิณ ชินวัตร: พอแล้วก็คือพอแล้ว 6 ปีที่คุณรับใช้ประเทศชาติ คุณทำงานอย่างหนัก คุณอุทิศเวลาของคุณกระทั่งชีวิตของคุณ และกระทั่งเสียสละชีวิตของครอบครัวคุณ ดังนั้น มัน.. มันถึงเวลาแล้วสำหรับผมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในฐานะประชาชนธรรมดาคนหนึ่งและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมไทยโดยขออยู่นอกสังเวียนการเมือง

DR: Because at the moment that seems a very unrealistic prospect. The military regime won’t even allow your messages to be broadcast in Thailand, this interview probably won’t be allowed to broadcast in Thailand?
แดน รีเวอร์ส: เพราะว่าในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ดูยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจมากๆ รัฐบาลทหารไม่อนุญาติให้แม้กระทั่งคำให้สัมภาษณ์ของคุณออกอากาศในประเทศไทย บางทีการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อาจไม่ได้รับการอนุญาติให้ออกอากาศในไทยใช่ไหม?

TS: Well please tell them, don’t worry about me. Worry about people. Worry about the country. Moving the country forward, bring back the confidence and restore democracy to the Thai people, that’s their duty, don’t worry about me, I’m not going to create any problems. Sometimes they worry about me too much.
ทักษิณ ชินวัตร: กรุณาบอกพวกเขาด้วยครับว่า อย่ากังวลเกี่ยวกับผมนักเลย ห่วงใยประชาชนดีกว่า ห่วงใยประเทศดีกว่า ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า นำความเชื่อมั่นกลับคืนมาและคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนไทย นั่นเป็นหน้าที่ของพวกเขา ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผม ผมไม่ได้กำลังสร้างปัญหาอะไร บางครั้งพวกเขาก็กังวลเกี่ยวกับผมมากเกินไป

DR: What about the specific allegations against you of you know massive corruption in Thailand, of nepotism, of abuse of power of breaking multiple laws, what do you say to those charges.
แดน รีเวอร์ส: แล้วข้อกล่าวหาที่มีเกี่ยวกับคุณว่า คุณทำการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างมากในประเทศไทย เล่นพรรคเล่นพวก ใช้อำนาจในทางมิชอบ ละเมิดกฎหมายหลายฉบับ คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้?

TS: Actually its baseless allegations, it’s just a political tool. And I cooperate very well with all relevant agencies, but now they still cannot find any evidence against me. It’s just the allegations.
ทักษิณ ชินวัตร: จริงๆแล้วมันเป็นข้อกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐาน มันเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองและผมก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี แต่จนถึงเดี๋ยวนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานใดๆเพื่อเอาผิดกับผมได้ มันก็เป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาเท่านั้น

DR: Well I mean you definitely for example appointed your cousin as the commander of the armed forces I mean that’s not in dispute.
แดน รีเวอร์ส: ยกตัวอย่างเช่น ผมหมายถึงว่าคุณได้ทำการแต่งตั้งญาติของคุณเป็นผู้บัญชาการกองทัพ ผมหมายถึงว่า นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดข้อโต้เถียงลยหรือ?

TS: You know I cannot appoint my cousin who is lieutenant to become a commander in chief. But they must be qualified, because we have the law, we have the rules, we have the principle. Even though he is my cousin, but he moved up his career path until he become a full general, before he can do it. He become a general before I became Prime Minister.
ทักษิณ ชินวัตร: คุณก็รู้ ผมไม่สามารถแต่งตั้งญาติของผมซึ่งมียศร้อยโทขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ แต่พวกเขาต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเพราะเรามีกฏหมาย เรามีกติกา เรามีกฏเกณฑ์ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นญาติของผมแต่เขาก็ได้รับการเลื่อนชั้นตามสายวิชาชีพจนได้รับตำแหน่งนายพลเต็มตัวก่อนที่เขาจะสามารถเป็นผู้บัญชาการกองทัพได้ เขาได้ตำแหน่งนายพลก่อนที่ผมจะกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียอีก

DR: Is there not a conflict of interest though?
แดน รีเวอร์ส: อย่างนั้น ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเลยใช่ไหม?

TS: No no no no no, you know, he is my cousin but he is, he is a professional military, he moved up from the bottom, he graduate from the army college.
ทักษิณ ชินวัตร: ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ คุณก็รู้ เขาเป็นญาติของผมแต่เขาเป็นทหารอาชีพ เขาได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นมาจากระดับล่าง เขาจบจากโรงเรียนนายร้อย

DR: Okay, what about the allegations of fixing the election in April. One of the courts in Thailand has already ruled that Thai Rak Thai your party broke the laws.
แดน รีเวอร์ส: เอาล่ะ …. แล้วเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นล่วงหน้าในเดือนเมษายน ที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยแล้วว่า พรรคไทยรักไทยของคุณละเมิดกฎหมาย

TS: No no, there is no cord loose. It’s under the constitutional accords. It will be under constitutional accords now and which I denying all the allegations. Its not really a fixed you know it’s the election that boycott by the opposition which they have no democratic right to do so.
ทักษิณ ชินวัตร: ไม่ ไม่ ไม่มีคำตัดสินของศาล มันอยู่ภายใต้การสอบสวนของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้และผมก็ขอปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหา จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องการจัดให้มีการเลือกตั้งที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าหรอกแต่มันเป็นเรื่องการเลือกตั้งที่ถูกคว่ำบาตรโดยพรรคฝ่ายค้านซึ่งพวกเขาไม่มีสิทธิใดๆ ในทางประชาธิปไตยที่จะทำเช่นนั้น

DR: And what is the future for Thai Rak Thai your party, is it effectively going to be dissolved now is it?
แดน รีเวอร์ส: แล้ว อนาคตของพรรคไทยรักไทยของคุณจะเป็นอย่างไร มันจะมีผลทำให้พรรคถูกยุบหรือไม่?

TS: I am just a member now, I am not a party leader anymore, I resigned from Party leader. Its up to, the future will up to all the members, all the members and the executives, which they will have to convene the meeting and then elect the executive to decide the fate of Thai Rak Thai, but the fate is up to the members, 14 million members. We have 14 million members.
ทักษิณ ชินวัตร: ในตอนนี้ผมเป็นเพียงแค่สมาชิกคนหนึ่งของพรรค ผมไม่ใช่หัวหน้าพรรคอีกต่อไปแล้ว ผมลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้ว อนาคตของพรรคมันก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคและผู้บริหารพรรคทุกคนซึ่งพวกเขาจะต้องจัดประชุมภายในพรรคขึ้น และจากนั้นก็เลือกตัวผู้บริหารเพื่อเข้ามาทำหน้าที่กำหนดอนาคตของพรรคไทยรักไทย แต่อนาคตของพรรคก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคทั้ง 14 ล้านคนด้วย พวกเรามีสมาชิกพรรคไทยรักไทย 14 ล้านคนทั่วประเทศ

DR: Okay we’ll talk more after the break thank you very much Thaksin Shinawatra.
แดน รีเวอร์ส: เอาล่ะ … พวกเราจะกลับมาพูดคุยอีกครั้งหลังจากพักเบรค ขอบคุณมากๆ ทักษิณ ชินวัตร

BLOCK C
ช่วง ซี

DR: You’re watching Talk Asia I’m with the former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra. You were the first Prime Minister in Thailand’s modern history to have served a full term of office. What do you think you learned during that time.
แดน รีเวอร์ส: ขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการทอล์คเอเชีย ผมอยู่กับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยทักษิณ ชินวัตร คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประวัติศาสตร์ไทยในยุคนี้ที่บริหารประเทศจนครบเทอม คุณคิดว่า คุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้างในช่วงเวลานั้น

TS: Well I think the Thai people love democracy. And we have to them. They, they, they are knowledgeable enough to decide their own future through democracy. And democracy in Thailand has developed very far so it’s time to bring it back and return that power to the people.
ทักษิณ ชินวัตร: ผมคิดว่าคนไทยรักประชาธิปไตยและพวกเราเคารพประชาชน พวกเขามีความรู้มากพอที่จะตัดสินอนาคตด้วยตัวของพวกเขาเองโดยวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย และประชาธิปไตยในประเทศไทยได้พัฒนามาไกลมากๆแล้ว ดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่จะนำประชาธิปไตยกลับคืนมาและคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน

DR: Obviously the King plays a vital important role in Thai society and in June you made a speech talking about a charismatic figure that you suggested was working against you. Now many people maybe misinterpreted that but took it to imply that you were talking about the King. Would you like to qualify that?
แดน รีเวอร์ส: เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า….กษัตริย์แสดงบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากในสังคมไทยและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณได้กล่าวสุนทรพจน์ที่พูดเกี่ยวกับ “ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ” ที่คุณแนะเป็นนัยว่ากำลังพยายามดำเนินการต่อต้านคุณ ขณะนี้หลายๆคนอาจตีความไปว่าที่คุณกล่าวถึงโดยมีนัยยะนั้นหมายถึงกษัตริย์ คุณช่วยขยายความตรงนั้นได้ไหม?

TS: I never, I never never talking about the King in such a way. I really my reverence to the King and devotion to the monarchy, it’s constantly all the time in my life. I graduate from police academy, I’m a parachute jumper who always win, also I’m the student with the government scholarship so I owe gratitude to their majesty king and the queen and the people of Thailand.
ทักษิณ ชินวัตร: ผมไม่เคย ผมไม่เคยพูดเกี่ยวกับกษัตริย์ในทำนองนั้น ผมแสดงความเคารพนับถือเทิดทูนต่อพระมหากษัตริย์และอุทิศตนให้กับสถาบันกษัตริย์เสมอมาในช่วงชีวิตของผม ผมจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผมเป็นนักกระโดร่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอยู่เสมอ ผมเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลด้วย ดังนั้นผมสำนึกในหนี้บุญคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและประชาชนชาวไทยเป็นล้นพ้น

DR: If you weren’t talking about the King who were you talking about?
แดน รีเวอร์ส: ถ้าคุณไม่ได้หมายถึงกษัตริย์ แล้วใครคือคนที่คุณกำลังพูดถึง?

TS: Well I talking about someone who tried to pull the string behind, that I cannot order the government official to do their proper work that they need to do.
ทักษิณ ชินวัตร: ผมพูดถึงใครบางคนที่พยายามชักใยอยู่เบื้องหลังที่ทำให้ผมไม่สามารถสั่งการเจ้าหน้าที่รัฐบาลให้ทำในสิ่งที่เขาสมควรจะทำได้

DR: Do you mean General Prem, the head of the privy council?
แดน รีเวอร์ส: คุณหมายถึงพลเอกเปรม ประธานองคมนตรีใช่ไหม?

TS: Well I don’t want to mention any names now but I mean those who pulled the strings behind that I’m as a Prime Minister at that time cannot do my work because someone trying to pull the strings behind. That’s the reason why I said that but anyway, let bygones be bygones.
ทักษิณ ชินวัตร: ผมไม่ต้องการเอ่ยชื่อใครเป็นการเฉพาะในตอนนี้แต่ผมหมายถึงกลุ่มคนที่เป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังที่ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นไม่สามารถทำงานของผมได้เพราะใครบางคนพยายามควบคุมสถานการณ์อยู่เบื้องหลัง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงพูดเรื่องนั้น แต่ก็ช่างมันเถอะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไป

DR: What kind of damage has been done to Thailand’s image by the coup?
แดน รีเวอร์ส: ความเสียหายทีเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากรัฐประหารในครั้งนี้มีมากขนาดไหน?

TS: The maturity of democracy. Because people thought that Thailand democracy has been very mature after the Thai Rak Thai won landslide. And when the coup happened in the 21st century which is clearly really bad image for the country. But anyway you know they may do because of they love the country, but anyway we should reconcile all the difference and moving the country forward.
ทักษิณ ชินวัตร: การพัฒนาการของประชาธิปไตย เพราะว่าคนคิดว่าประชาธิปไตยของไทยได้ก้าวหน้ามามากแล้วหลังจากที่พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลาย และเมื่อเกิดรัฐประหารขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจจะทำเพราะพวกเขารักประเทศ แต่อย่างไรก็ตามพวกเราควรสร้างความสมานฉันท์บนความแตกต่างทั้งหมดนี้และขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า

DR: In August a car bomb was found near your house which was taken to be an attempt to assassinate you. Do you still fear for your life?
แดน รีเวอร์ส: ในเดือนสิงหาคม พบการลอบวางระเบิดโดยใช้รถยนต์(คาร์บอมบ์)อยู่ใกล้กับบ้านของคุณซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะลอบสังหารคุณ คุณยังคงรู้สึกหวาดกลัวกับความปลอดภัยในชีวิตของคุณหรือไม่?

TS: Well you know everyone have someone who worry about and everyone have the family to take care of. I’m not worry about my life but I still think that my children need to be groomed they’re still young. But anyway god can take your life anytime you don’t know.
ทักษิณ ชินวัตร: คุณก็รู้ว่าทุกคนมีคนที่เราต้องคอยห่วงใย และทุกคนก็มีครอบครัวที่ต้องดูแล ผมไม่ห่วงชีวิตของผมแต่ผมก็ยังคิดว่าลูกๆของผมจำเป็นต้องได้รับการดูแล พวกเขาอายุยังน้อยแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าสามารถพรากชีวิตของคุณไปเมื่อไหร่ก็ได้คุณไม่มีทางรู้

DR: Looking back on last year, was it a mistake to call the election when you did?
แดน รีเวอร์ส: ย้อนกลับไปมองเมื่อปีที่แล้ว ถือว่าเป็นความผิดพลาดไหมที่คุณจัดให้มีการเลือกตั้ง?

TS: Well you know if I were to decide again I still have to call election, there are not other choice. Because of the you know, sometimes in politics you have to respect the rules. If you don’t like the rules you may amend it later on.
ทักษิณ ชินวัตร: คุณรู้ไหมหากผมต้องตัดสินใจอีกครั้ง ผมก็ยังคงจัดให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ไม่มีทางเลือกอื่น เพราะอย่างที่คุณรู้ บางครั้งในทางการเมืองคุณต้องเคารพกติกา ถ้าหากคุณไม่ชอบกติกา คุณก็ต้องแก้ไขมันภายหลังจากการเลือกตั้ง

DR: Looking back on you legacy one of the issues you were grappling with was the violent Islamist insurgency in the south of Thailand. Many people accuse you of being very heavy handed of exacerbating the situation and mishandling it, what would you say to that?
แดน รีเวอร์ส: มองย้อนกลับไปที่ผลงานของคุณที่ได้ทำมา หนึ่งในผลงานเหล่านั้นที่คุณได้พยายามแก้ไขก็คือปัญหาความไม่สงบจากการลุกฮือของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในภาคใต้ของไทย หลายๆคนได้กล่าวหาคุณว่าคุณใช้มาตรการรุนแรงในการแก้ปัญหาภาคใต้ซึ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงและจัดการกับสถานการณ์ผิดพลาด คุณอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?

TS: Well you know it’s not really, you have to understand iron fist and velvet gloves. For those criminals, for those terrorists you have to use iron fist. But for many of the people who are good people who may mistaken so you have to use the velvet glove. That’s the style I’m using but sometime they just try to focus on my iron first but actually I have done a lot on the velvet glove side.
ทักษิณ ชินวัตร: คุณก็รู้ มันก็ไม่เชิงยังงั้นหรอก คุณต้องเข้าใจเรื่องการใช้หมัดเหล็กและถุงมือกำมะหยี่(ไม้แข็งและไม้อ่อน) สำหรับพวกอาชญากรเหล่านั้น สำหรับพวกผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นคุณต้องใช้หมัดเหล็ก(ไม้แข็ง) จัดการแต่สำหรับประชาชนหลายๆคนที่เป็นคนดีที่อาจจะหลงผิดไปบ้างคุณก็ต้องใช้ถุงมือกำมะหยี่(ไม้อ่อน) เข้าแก้ไข นั่นเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ผมใช้แต่บางครั้งพวกเขาก็พยายามมุ่งแต่จะพูดถึงการใช้มาตรการที่เด็ดขาดของผม แต่จริงๆแล้วผมได้แก้ไขปัญหาโดยใช้ มาตรการสมานฉันท์ไปหลายครั้งแล้ว

DR: Also as well as the Islamist insurgency the war on drugs I mean that resulted in I think it was 2700 deaths in just seven weeks in 2003?
แดน รีเวอร์ส: รวมไปถึงการลุกฮือของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง สงครามปราบปรามยาเสพติดด้วย ผมหมายถึงว่ามันเป็นสาเหตุ ผมคิดว่ามันทำให้คนตายกว่า 2,700 คนในเวลาเพียง 7 สัปดาห์ในปี 2003?

TS: You know it’s not that true. Every year there are some death of criminal due to the fight with the police, it’s not just only the drug but they try to calculate everything in the same time. But actually you know my policy is very clear that we have to get tough but we have to go everything by law, by rule of law. I have my PhD in criminal justice, my dissertation is about observance of the rules of law so I always observe the rule of law and I always instruct my people to observe the rule of law.
ทักษิณ ชินวัตร: นั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงเลย ทุกๆปีมีการตายของผู้ที่ก่ออาชญากรรมจากการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องยาเสพติดเท่านั้นแต่พวกเขาพยายามที่จะนำตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเข้ามาผนวกไว้ในเวลาเดียวกัน แต่จริงๆแล้วนโยบายของผมนั้นชัดเจนมากๆ พวกเราต้องทำงานอย่างเอาจริงแต่พวกเราก็ต้องทำทุกอย่างภายใต้กรอบของกฏหมาย ผมได้รับปริญญาเอกทางด้านงานยุติธรรมทางอาญา วิทยานิพนธ์ของผมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบของกฏหมาย ดังนั้นผมจึงปฏิบัติตามกฏหมายเสมอๆและผมบอกทุกคนให้ยึดมั่นตามกรอบกฎหมายเป็นสำคัญ

DR: And you can put your hand in your heart and say you never broke any laws; you never bent the rules in your favor.
แดน รีเวอร์ส: แล้วการที่คุณสามารถทำการปฏิญาณตนและพูดได้ว่าคุณไม่เคยละเมิดกฎหมายยังงั้นหรือ คุณไม่เคยแก้กฏหมายเพื่อประโยชน์ของคุณเลยหรือ

TS: I never, I never bend the rules. I never bend the rules. But I’m you know I’m very tough in handling job because I want to get things done but everything is through the rule of law not just trying to set up my own law, set up my own rules, no I’m not a dictator, I’m not a dictator. I come from the people and election. If I’m not good they are not going to re-elect me with a big landslide.
ทักษิณ ชินวัตร: ผมไม่เคย ผมไม่เคยแก้กฏหมาย ผมไม่เคยแก้กฏหมาย แต่ผมเป็นคนที่ทำจริงจังในงานที่ผมเข้าไปจับเพราะว่าผมต้องการทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กรอบของกฏหมาย ผมไม่เคยกำหนดกฏหมายหรือวางกรอบใดๆขึ้นมาเอง ไม่ ผมไม่ใช่เผด็จการ ผมไม่ใช่เผด็จการ ผมมาจากประชาชนและมาจากการเลือกตั้ง ถ้าหากผมไม่ดี ประชาชนคงไม่เลือกผมกลับเข้ามาด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายหรอก

DR: So you will not go back into politics, you are a private Thai citizen, your diplomatic passport has been revoked. What’s the future for Thaksin Shinawatra now, what will you do with the rest of your life?
แดน รีเวอร์ส: แล้ว คุณจะไม่กลับไปเล่นการเมืองอีก คุณพอใจที่จะเป็นประชาชนธรรมดา หนังสือเดินทางการทูตของคุณก็ถูกเพิกถอนแล้ว แล้วคุณวางแผนการในอนาคตไว้อย่างไร คุณจะทำอะไรกับชีวิตที่เหลือของคุณ?

TS: Well I will do more on academic side, do some research, lectures, and do some charity and stay with my family. I want to give back my time to them. Because I spend my time with public service and business for many years so it’s time for me to go back to my family.
ทักษิณ ชินวัตร: ผมจะหันมาทำงานทางด้านวิชาการมากขึ้น ทำวิจัยบ้าง กล่าวบรรยายในมหาวิทยาลัยบ้าง และทำงานด้านการกุศลบ้างและอยู่กับครอบครัวของผม ผมต้องการให้เวลาของผมกลับคืนแก่พวกเขา เพราะว่าผมใช้เวลาของผมไปมากกับการทำงานเพื่อปวงชนและงานทางด้านธุรกิจเป็นเวลาหลายปีดังนั้นมันถึงเวลาแล้วสำหรับผมที่กลับไปอยู่กับครอบครัวของผม

DR: And you will live where, if you are not allowed back in Thailand where will you end up living?
แดน รีเวอร์ส: แล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับอนุญาติให้กลับเข้ามาในประเทศไทยที่คุณต้องการใช้ชีวิตของคุณอยู่ที่นั่น?

TS: Well I’m thinking about buying house in London.
ทักษิณ ชินวัตร: ผมกำลังคิดเกี่ยวกับการซื้อบ้านในลอนดอน

DR: And that could be your permanent home?
แดน รีเวอร์ส: และนั่นอาจเป็นที่อยู่ถาวรของคุณใช่ไหม?

TS: Not really a permanent home, you know I can have homes in several countries, now we are, I am the citizen of the world and citizen of Thailand as well so I can stay in any place that we have the agreement that the Thai citizen can be residing there.
ทักษิณ ชินวัตร: ไม่เชิงว่าเป็นบ้านที่จะอยู่ถาวรหรอก คุณก็รู้ ผมสามารถที่จะมีบ้านได้ในหลายๆประเทศ ในตอนนี้ผมเป็นประชากรของโลกคนหนึ่งและเป็นประชาชนไทยด้วย ดังนั้นผมสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ที่พวกเรามีข้อตกลงที่อนุญาติให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยสามารถพำนักอาศัยอยู่ที่นั่นได้

DR: And your message to the military regime finally that has seized power in Thailand now, what is your message to the generals that now run Thailand?
แดน รีเวอร์ส: และสุดท้ายนี้ สารของคุณที่จะส่งถึงคณะทหารที่เข้าทำการยึดอำนาจในประเทศไทยขณะนี้ คุณมีข้อความอะไรที่จะกล่าวฝากไปยังบรรดานายพลที่กำลังปกครองประเทศอยู่ในขณะนี้?

TS: Well I would like to repeat my call again that don’t worry about me. Let’s worry about the people, the country, moving the country forward, trying to unite the whole Thai people, reconcile the difference and bring back democracy to the Thai.
ทักษิณ ชินวัตร: ผมอยากจะขอย้ำความต้องการของผมอีกครั้งหนึ่งว่า อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับผมนักเลย คิดถึงประชาชน คิดถึงประเทศชาติให้มากๆ ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า พยายามเชื่อมประชาชนไทยทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว สร้างความปรองดองในหมู่ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันและนำประชาธิปไตยกลับคืนมาให้กับประชาชนไทย

DR: Thaksin Shinawatra thank you very much for talking to Talk Asia on CNN.
แดน รีเวอร์ส: ทักษิณ ชินวัตร ขอบคุณมากที่มาให้สัมภาษณ์กับรายการทอล์ค เอเชียทางสถานีโทรทัศน์ซี เอ็น เอ็น

TS: Most welcome.
ทักษิณ ชินวัตร: ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Powered by ScribeFire.