Mission Statement

เราเป็นนักสังเกตการณ์ทางสังคมที่สังเกตเห็นความผิดปกติของการเมืองไทยตั้งแต่ปลายปี 2547 ถึงปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชิณวัตรคือพลังขับเคลื่อนทางการเมืองที่ก่อผลสะเทือน ทางสังคมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะช่วงก่อนรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 แม้ปัจจุบันท่านยังดำรงฐานะที่เป็นตัวแปรทางการเมืองของประเทศไทย พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชิณวัตร จึงเป็นบุคคลที่น่าศึกษาไม่เพียงเพราะเราเป็นนักสังเกตการณ์ทางสังคมเท่านั้นแต่เหตุการณ์ทางการเมือง ของประเทศไทยในปัจจุบันมีลักษณะพิเศษและเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญต่อความเป็นไปของการเมืองในอนาคต

จากการสังเกตการณ์ทางสังคมที่ผ่านมาเราพบว่านายกทักษิณได้ทำการพิสูจน์กระบวนการทางสังคม จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเสียงส่วนใหญ่ที่สนับสนุนท่านไม่สามารถต้านอำนาจปืนของกองทัพและยังสร้างคำถามใหม่ๆ ว่าแท้ที่จริงแล้วการยึดอำนาจของกองทัพเป็นเจตนาของกองทัพหรือเป็นความต้องการของพลังอำนาจอื่นกันแน่ ภายหลังการถูกยึดอำนาจดูเหมือน เกียรติยศ ชื่อเสียง ผลงานและสายสัมพันธ์ระหว่างท่านกับประชาชนก็พลอยถูกทำลายไปด้วย

เราพบว่านายกทักษิณตกอยู่ในวงล้อมของพวกสื่อมวลชนไทยสมคบกับนักวิชาการผู้กระหาย ตำแหน่งและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กระเหี้ยนกระหือรือ รวมหัวกันทำร้ายท่านอย่างอยุติธรรมและไร้ยางอาย

เราจึงจัดทำ Blog ภายใต้ชื่อ thaksin.wordpress.com เพื่อรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อให้คนไทยอีกจำนวนมากได้ ้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประสาคนที่เคยรักและศรัทธาท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คมช.และ ICTของรัฐบาลไทยไม่ทำตัวเป็นมารที่ตามจองล้างจองผลาญ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและความรัก ศรัทธาที่เรามีต่อท่านนายกทักษิณที่ยังอยู่ในใจของเราตลอดไป