ท่านผู้อ่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนบ้าน thaksin.wordpress.com[ThaksinWP] ที่เคารพรัก 🙂

ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา บันทึกความรู้สึกนึกคิดของท่านในสมุดเยี่ยมเล่มนี้

สมุดเยี่ยมเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านและผู้จัดทำบล็อกสามารถสื่อสารถึงกันได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือแม้กระทั่งคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์

เราตระหนักว่าผู้อ่านเมื่อได้อ่านแนวคิด มุมมอง หรือข้อเท็จจริงจากบล็อกนี้อาจทำให้รู้อะไรเพิ่มขึ้น มีมุมมองที่ไม่เคยมองมาก่อน อาจเกิดแรงบันดาลใจ อาจทำให้เกิดความรู้สึกรันทดหดหู่ หรือหึกเหิมห้าวหาญกระทั่งมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจโดยพลัน

ในด้านผู้จัดทำบล็อก นอกจากจะมีความประสงค์ให้บล็อกเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อเท็จจริง แนวคิด มุมมองที่มีแบบฉบับของตนเองแล้วย่อมต้องการทราบว่าสามารถสื่อสารกับท่านผู้อ่านได้หรือไม่และได้ดีเพียงไร

สมุดเยี่ยมเล่มนี้จึงเป็นช่องทางที่ทำให้ท่านและเราสามารถสื่อสารกันได้ทั้งสองทาง เรารู้สึกยินดีมาก หากท่านจะช่วยสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อบอกอะไรบางอย่างที่ท่านอยากจะบอกเราและโปรดทราบว่า ทุกข้อความ ทุกความคิดเห็นของท่านคือกำลังใจและพัฒนาการขั้นต่อๆไปของเรา ความคิดเห็นของท่านย่อมมีส่วนทำให้เราพัฒนางานของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบความคิดเห็นและข้อความที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์อีกทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา…

ขอขอบพระคุณทุกข้อความที่ได้ให้เกียริตต่อสมุดเยี่ยมเล่มนี้…

จาก ทีมงาน thaksin.wordpress.com

31 พฤษภาคม 2550

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน thaksin.wordpress.com และกรุณาสละเวลาแสดงความคิดเห็นกัน ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง…

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ได้ทำงานตอบสนองเผด็จการผู้ที่แต่งตั้งตนพิพากษายุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิทางการเมืองของนายกฯทักษิณและกรรมการบริหารพรรคอีก 111 คน มิให้มีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในฐานะที่เป็นผู้อาสาเข้ามาทำงานการเมือง และการใช้สิทธิเพื่อลงคะแนนเสียงทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน อาศัยช่วงเวลาที่อ่านคำวินิจฉัยพรรคประชาธิปัตย์โจมตี นายกทักษิณและพรรคไทยรักไทย ช่วยล้างมลทินให้พรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่อาศัยช่วงเวลาที่ อ่านคำวินิจฉัยพรรไทยรักไทย สร้างความชอบธรรมให้ระบบกฎหมาย ภายใต้ “นิติรัฐคมช.” พร้อมๆกับขยายความผิดของพรรคไทยรักไทยให้ดูร้ายแรงยิ่งกว่าคำฟ้องของอัยการเสียอีก

วันนี้…สังคมไทยได้เดินมาถึง จุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือ “ปราการด่านสุดท้าย.. ของนิติรัฐได้พังทลายลงอย่างย่อยยับ” ด้วยน้ำมือของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ที่ภักดีและค้ำจุนอำนาจโจรที่ปล้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย .. ร่วมกัน “พายเรือให้โจรนั่ง” ป่าวประกาศความชอบธรรมให้แก่กลุ่มโจรที่ “ฉีกรัฐธรรมนูญ” อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ไม่ยอมสยบต่ออำนาจเผด็จการ ภารกิจทำลายล้างไทยรักไทยจึงถูกกำหนดไว้ คนไทยจำนวนมาก เศร้าสลด หดหู่ หมดหวังและอึดอัดกับสภาพเช่นนี้อย่างยิ่ง

ท่านผู้อ่านทั้งหลาย

สังคมมีกลไกแห่งการวิวัฒน์ กลไกสำคัญคือ การรวมกลุ่มคนที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมให้วิวัฒน์ไปตามเจตนารมณ์ของคนหมู่มาก พลังประชาชนจำต้องทำให้กองทัพอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของปวงชนให้ได้และมิยอมให้อำนาจพิศดารใดๆ อ้างสิทธิและความชอบธรรมเพื่อใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนตามอำเภอใจได้อีกเป็นอันขาด

ไทยรักไทย ถูกทำลายไปในทาง “นิตินัย” เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ไทยรักไทยยังอยู่ในใจประชาชนเราเป็นจำนวนมากและในทาง”พฤตินัย” แล้ว ไทยรักไทยมิได้ถูกยุบ ตรงกันข้ามสถานการณ์ใหม่ จะทำให้ไทยรักไทยปรับตัวและเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกเหนือจากความเป็นพรรคการเมืองได้มากขึ้น

ขอให้พวกเรา ติดตามข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พลังประชาธิปไตยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง…

เวลาแห่งการ รอคอยอาจทำให้เราต่างรู้สึกเนิ่นนานและล่าช้าไม่ทันใจ แต่โลกยุคใหม่หมุนเร็วกว่าโลกในอดีตมาก.. เรื่องราวและความเป็นไปในแต่ละชั่วโมงของโลกปัจจุบันนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดการณ์ได้

แล้วติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของพลังประชาธิปไตย ที่นี่นะครับ

จาก ทีมงาน thaksin.wordpress.com